Kalmuk

Kalmukya veya Kalmıkya (Kalmukça: Хальмг Таңһч, Rusça: Респу́блика Калмы́кия), Rusya Federasyonu'na bağlı bir cumhuriyettir.

Kalmuk hakkında detaylı bilgi

Düzenle|Nisan 2007

Kalmuk Özerk Cumhuriyeti

Yarim milyon nüfuslu ve Türkiye`nin onda biri büyüklüğünde Rusya`nın özerk cumhuriyeti. Volga nehri, Dağistan, Stravropol bölgesi ve Çeçenistan arasında yer alır. Nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturan Kalmuklar, kendilerini Oyratlar, Cungarlar veya Oletler olarak nitelendirirler; bölgeye Cengiz Han döneminden itibaren yerleşmeye başlamışlar, ancak asil yoğunluğa 17nci yüzyılda ulaşmışlardır. Yörenin Rus egemenliğine girmesi ile birlikte Rus nüfus artmaya başlamış; ikinci dünya savasinda Almanlarla işbirliği yaptıkları yüzünden Kalmuklar, Çeçenler, İnguslar ve Kırım Tatarlari gibi 1944`de Sibirya`ya sürülmüşlerdir. Nikita Kruscev döneminde itibarlarının iade edilmesi ile birlikte, hayatta kalan Kalmuklar ülkelerine geri dönmüşler ve özerk cumhuriyetlerine tekrar kavuşmuşlardır. Günümüzde, budist Moğol kültürlerini tekrar canlandırma çabası içindedirler. Devlet başkanlarının ünlü bir satranç oyuncusu olması ve 1998de dünya satranç şampiyonası`nın başkent Elista`da yapılması, pek az bilinen bu ülkenin yeryüzünde tanınmasını sağlamıştır. Devlet başkanı Kirsan Nikolayevich Ilyumzhinov, 1995 yılından beri dünya satranç federasyonu (fide) başkanıdır. Ülkede Tibetçe konuşulur.

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Kalmuk maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Mehmet Emin Kalmuk

Mehmet Emin Kalmuk

Anapa

Anapa (Adıgece: Bığurkal/Быгъуркъал), Rusya Federasyonu'na (RF) bağlı Krasnodar Krayı'nın Karadeniz kıyısında bulun bir kentsel alan ve bu alanın merkezi olan liman kenti. Nüfusu 2002'de 53.493 idi.Önemli bir turizm merkezidir.

Dağıstan

Dağıstan Cumhuriyeti Rusya Federasyonu'na bağlı bulunmaktadır. 3 renkli olan Dağıstan Cumhuriyeti bayrağının üst kısmındaki yeşil şerit İslamiyeti, ortadaki mavi şerit Hazar Denizi ile gökyüzünü, alttaki şerit ise dostluğu sembolize etmektedir. Dağıstan Cumhuriyeti marşı ...

Destan

Efsanelerle değişikliğe uğramış tarihi bir olayın izlerini taşıyan destan, bir milletin hayal gücünü en çok doyurabilecek en eski edebiyat biçimidir. Hangi edebiyat söz konusu olursa olsun kendiliğinden doğmuş ilkel halk destanlarının var olabileceğine bugün artık inanılmaz.

Kırım Hanlığı

Kırım Altın-Ordu imparatorluğu içinde mümtaz bir bölge teşkil etmekte idi. XIII. asır sonlarına doğru Nogay, Altınordu hanına karşı Karadeniz şimalindeki stepler ile Kırım'ı müstakilen elinde tutuyor ve Balkanlar ile Bizans üzerinde siyasî üstünlüğünü ve himayesini ...

Dağıstan Cumhuriyeti

Yüzölçümü : 50.300 km2 Nüfusu : Başkenti : Mohaçkale Büyük Kafkas dağlarının kuzey yamacının en doğu ucunda yer alan Dağıstan'ın kuzeyinde Kalmuk Cumhuriyeti, kuzeybatısında Stavropol Krayı, batısında Çeçenistan ve İnguş Cumhuriyetleri, güneydoğusunda Gürcistan, ...

Naci Kalmukoğlu

1896 yılında Harkof'da doğdu, 1954 yılında İstanbul'da doğdu. 1917 ihtilali nedeniyle yarıda kestiği Güzel Sanatlar Akademisi'nde öğrenim gördü. Kalmuk Türkleri'nden olan sanatçı ihtilalden sonra Kırım ve daha sonra Türk yurttaşlığına geçti.

İkinci Dünya Savaşı Rusya Cephesi

1943 yılının başında, Kafkasya’daki Alman ordularının kaderi, Stalingrad’daki ordularının kaderine benzeyecek gibiydi. Kafkasya’da bulunan Alman orduları Stalingrad’da bulunan ordulardan daha derinlikte mevzilenmiş durumdaydılar. Bununla beraber, Stalingrad kuşatmasından sonra ...

Hakas Muhtariyeti

Güneydoğu Sibirya’daki Krasnoyarsk bölgesinde Rusya Federasyonuna bağlı bir Türk muhtar bölgesi. Yenisey Irmağının yukarı kesimindeki geniş Minusinsk Havzasının batısında yer alır.

Hive Hanlığı

Hive Hanlığı on altıncı yüzyılda Harezm’de kurulan ve 1920’ye kadar fasılalarla devam eden hanlık. Şeybani hakimiyeti sonrasında Safevi işgaline uğrayan Harezm bölgesi halkı, Yadigar Han soyundan İlbars’ın liderliğinde birleşip, 1511 yılında Gürgenç merkez olmak üzere ...

Kalmuklar

Kalmuklar Moğol kökenli halk topluluğu. Çungarlar ve Öletler de denilen bu topluluk, kendilerini Oyrat olarak adlandırırlar. Moğolcanın Oyrat lehçesini konuşurlar. Bugün Moğolistan, Doğu Türkistan ve bunlara komşu Çin eyaletlerinde Oyrat lisanını konuşanlar vardır.