Kalmuklar

Kısaca: Kalmuklar Moğol kökenli halk topluluğu. Çungarlar ve Öletler de denilen bu topluluk, kendilerini Oyrat olarak adlandırırlar. Moğolcanın Oyrat lehçesini konuşurlar. Bugün Moğolistan, Doğu Türkistan ve bunlara komşu Çin eyaletlerinde Oyrat lisanını konuşanlar vardır. ...devamı ☟

Kalmuklar
Kalmuklar

Kalmuklar Moğol kökenli halk topluluğu. Çungarlar ve Öletler de denilen bu topluluk, kendilerini Oyrat olarak adlandırırlar. Moğolcanın Oyrat lehçesini konuşurlar. Bugün Moğolistan, Doğu Türkistan ve bunlara komşu Çin eyaletlerinde Oyrat lisanını konuşanlar vardır. Kalmıklar veya Kalmık halkı Batı Moğol halkı Oyratlar'ın 17. yüzyılda Cungarya'dan Hazar Denizi'nin batısına göç etmiş olan koludur. Bugün çoğunlukla Rusya Federasyonu'nun Kalmıkya Cumhuriyeti'nde yaşamaktadırlar.

Cengiz Han sonrasında Çin’den çıkarılan (1367) Moğollar, Moğolistan’a geri döndüler. Diğer Moğollardan ayrılan Oyratlar, Togan Hanın yönetiminde Doğu Moğolistan’da Çungar Hanlığını kurdular (1416). Çağatay hükümdarı Muhammed Veys Hanı yaptıkları üç savaşta da yendiler (1418-1428). Çağatay Hanlığının doğu topraklarına sahib oldular. Esen Tayşi döneminde (1439-1455) en güçlü devirlerini yaşadılar. Özbek Sultanı Ebü’l-Hayr Hanı haraca bağladılar (1447). Batı Sibirya’da bazı bölgeleri yağmaladılar. Esen Tayşi’nin ölümünden sonra Çungar Hanlığı parçalandı (1460). Küçük beyliklere ayrılan Kalmuklar, öteki Moğol boylarının aksine İslamiyeti kabul etmediler. 1604’te Harezm’i ele geçirdiler. Volga boylarında İdil (Volga) Kalmukları Hanlığını kurdular (1632). Bir diğer grubu ise, Çungarya’da Oyrat Devletini yeniden kurdu. Bunlar, önce Kaşgar’ı (1682), daha sonra da, Taşkent’i (1723) elegeçirdiler. Türkistan’ın büyük bir bölümüne hakim oldular. 1724’te Doğu Kalmuk Devletinin yıkılmasından sonra, bu topraklar tekrar Müslüman Kazakların eline geçti. İdil Kalmukları ise, Rusların idaresi altına girdi (1724). Ruslar, 1770’te bölgeyi tamamen işgal ettiler. Doğu Kalmuklara ise, Çinliler son verdiler (1758). İdil Kalmukları, 1917’de, Astrahan’da teşkil ettikleri mecliste Kalmukistan’ın idaresini ele geçirdiler. 1920’de Rusya’ya bağlı özerk bir ülke haline gelen Kalmukistan, 1935’te Rusya cumhuriyetlerinden biri oldu. Kalmuklar, İkinci Dünya Savaşında Almanlarla işbirliği ettikleri iddiasıyla 1943’te memleketlerinden Orta Asya’ya sürüldüler. 1958’de başkent Elista olmak üzere Kalmuk Özerk Cumhuriyeti tekrar kuruldu.

Çok eski tarihlerden beri göçebe bir hayat yaşayan Kalmuklar, çobanlıkla geçinirler, at, sığır, koyun, keçi ve deve beslerlerdi. Evleri, kafes üzerine keçe gererek yapılan çadırlardan ibaret olup, tarımla uğraşanların evler yaptığı da görülmektedir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kalmukya
1 hafta önce

olan geniş steplere yerleşmiş, burada Kalmuk Hanlığı'nı kurmuşlardır. Yerleşmelerinden 25 yıl sonra Kalmuklar Rus Çarına bağlanmışlardır. Ruslarla anlaşma...

Mehmet Emin Kalmuk
3 yıl önce

Mehmet Emin Kalmuk (1869, İstanbul - 20 Mart 1954), Türk hendese (geometri) muallimi, telgraf ve telefon müderrisi (medrese hocası). PTT idaresinin gelişmesine...

Ali Ekber Hitai
3 yıl önce

Ekber'in Ming hanedanı döneminde Çin'de İslam etkisi, Kalmuklar ile Çin ilişkileri, Kalmuklar'ın bu ülkede kazandığı zaferler konusunda verdiği bilgiler...

Yarkand Hanlığı
1 hafta önce

hem Çin istikametinde hem de Doğu Türkistan yönünde ilerlemek isteyen Kalmuklar (Jungarlar) sık sık Doğu Türkistan’ın doğu şehirlerine akınlar yapmaya...

Koç'as
3 yıl önce

sıkıştırır ve asıl annesinin Kalmuklar tarafından tutsak alındığını ve olayı ondan öğrenir. Kış üzeri iki arkadaşıyla birlikte Kalmuk diyarına doğru yola çıkar...

Koç`as, Adigeler, Kalmuk, İbrahim Tsey, Şapsığ, Kayda değerlik, Kayda değerlik (internet), Kayda değerlik (kitaplar), Kayda değerlik (kişi), Kayda değerlik (müzik), Kayda değerlik (organizasyonlar ve şirketler)
Göçebelik
2 hafta önce

Baseri, İran'da Heftalitler Kuçiler Parniler Partlar Sarmatiler Şihler Kalmuklar Kurumbar Kürtler Maasailer (Yarı göçer halklardan) Macarlar (antik, erken...

Göçebelik, Dağ, Hayvancılık, Kültür, Ova, Oğuzlar, Taslak, Kaynak gösterme
Afak Hoca
1 hafta önce

gelmektedir. Afak Hoca ise Alem Hocası manasına gelmektedir. Mehmet Emin Buğra, Kalmuklar tarafından yüceltmek için "Afak" unvanı verildiğini ve daha sonraları...

Trabzon Atatürk Köşkü
2 hafta önce

turlarına katılarak da gezilmesi mümkündür. ^ "Trabzon Atatürk Köşkü". Ahmet KALMUK. 10 Temmuz 2020. 30 Mart 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi:...