Kalori

Kalori, simgesi "cal"dir. Atmosfer basıncında bir gram suyun sıcaklığını 1°C yükseltmek için gerekli enerji veya ısı miktarı olarak tanımlanan bir enerji birimi. Kilokalori (bâzan kilogramkalori veya büyük kalori de denir) 1000 kaloridir.

Kalori, simgesi "cal"dir. Atmosfer basıncında bir gram suyun sıcaklığını 1°C yükseltmek için gerekli enerji veya ısı miktarı olarak tanımlanan bir enerji birimi. Kilokalori (bazan kilogramkalori veya büyük kalori de denir) 1000 kaloridir. Yiyeceklerin kalori değeri umumiyetle kilokalori terimi ile ifade edilir ve ekseriya kilo söylenmeyip sadece kalori olarak belirtilir.

Takriben 1925’ten beri kalori, jul terimi ile belirlenmektedir. Enerji birimi olarak kalori, bir tesir elde edecek şekilde bir maddeye ısının verildiği veya eklendiği fen ve mühendislik dallarında ısı miktarını belirlemek için kullanılır. Maddelerin ısı kapasiteleri, erime ve buharlaşma ısıları ve kimyevi değişmeye bağlı reaksiyon ısıları daima kalori terimi ile ifade edilir. Bir kalori yaklaşık 4,18 jouleye eşittir.

Diğer anlamları

kalori

Osmanlıca kalori kelimesinin Türkçe karşılığı.
Lat. Bir kilogram suyu bir derece ısıtmak için lâzım olan ısı miktarı. * Gıdaların vücuda yarayışlı olması ve hararet vermesi bakımından değeri.

kalori

Türkçe kalori kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. calorie, calory, therm

kalori

normal atmosfer basıncında, ısınma ısısı 15 c lik suyunkine eşit olan bir cismin, bir gramının sıcaklığını 1 c yükseltmek için gerekli ısı miktarına eşit olan ısı birimi. besinlerin, dokular içinde yanarak vücudun sıcaklık ve erkesini sağlama değerleri de kaloriyle ölçülür. bir gram yağ, aşağı yukarı 9 kalori verir. çalışan bir insanın bir günde ortalama 3000 kaloriye gereksinmesi vardır.

kalori

Türkçe kalori kelimesinin Fransızca karşılığı.
calorie [la]

kalori

Türkçe kalori kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Kalorie, Wärmeeinheit

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.