Kam sözcüğünün çeşitli manaları ve kullanımları vardır:...

KAM (türkçe) anlamı
1. (Arapça) Erkek ismi 1. Hekim. 2. Düşünür. 3. Büyücü
2. sihirbaz
KAM (türkçe) ingilizcesi
1. [Kam] v. come
2. arrive
3. result from -
4. reach orgasmn. comb
5. hairbrush
6. crest
7. tuft of feathers
8. ridge
9. rangev. comb
10. arrange with a comb (of hair),
KAM (türkçe) almancası
1. n. Nocken

Kam hakkında bilgiler

Kam sözcüğünün çeşitli manaları ve kullanımları vardır:

  • Kam; (din) Tengricilikte din adamına verilen ad = Şaman.
  • Kam; (mekanik) Mekanikte sırası ile kendisine temas eden düzenekleri harekete geçirmeye yarayan metal uzantı.
  • Kam; Kham, Kamoz olarak da adlandırılan Afganistan'ın bir bölgesi.
  • Kam; Farsça kökenli "dilek", "zevk", "mutluluk", "tat" gibi manalara gelen kelime, isim.
  • Kam; (osmanlıca) Eski dilde "zaman", "devre", "yüzyıl" gibi manalara gelen kelime, isim.
  • KAM - Key Account Management - Önemli Müşteri Yönetimi
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Kam Mili

Kam Mili Motorlarda subapların açılıp kapanmasını temin eden, krank miline paralel olarak çalışan, çelik malzemeden yapılmış bir makina elemanı. Buna eksantrik mil de denir. Kam milinin üzerinde “kam” adı verilen eksantirik çıkıntılar bulunur. Kam, dönen mil hareketini ...

Ferid Kam

Ferid Kam şair, yazar. 1864 senesinde İstanbul’da doğdu. 1944’te Ankara’da vefat etti. Asıl adı Ömer olup, askeri doktorlardan Ahmed Muhtar Paşanın oğludur. İlk tahsilini Beylerbeyi Rüşdiyesinde yaptı.Özel hocalardan, Arapça, Farsça ve Fransızca dersleri aldı. İki sene ...

Kam (mekanik)

Kam; Mekanikte sırası ile kendisine temas eden düzenekleri harekete geçirmeye yarayan metal uzantı.

Kam Büre Bey Oğlu Bamsı Beyrek

Kam Büre Bey Oğlu Bamsı Beyrek, Dede Korkut Kitabı'nın bölümlerinden birini oluşturan öykü.

Kamûs-ı Türkî

Kamûs-ı Türkî Şemseddin Sami tarafından yazılıp, ilk baskısı 1901 tarihinde İkdam gazetesi tarafından yapılan Türkçe sözlük.

Kam (Mekanizma)

Kam makine dinamiğinde sırası ile kendisine temas eden düzenekleri harekete geçirmeye yarayan bir mekanizmadır. 18. ve 19. yüzyıllarda metal bir silindirin üzerine yerleştirilmiş çok sayıda kam sayesinde ardışık veya döngüsel hareketler elde edilebilmekteydi.

Ferit Kam

Ferit Kam 1864 doğumlu Metinler şerhi müderrisi, yazar, şâir, fikir adamı.