Kam��L Atat��Rk

ATA türleri (harddisk)

Üreticiler, sabit disklerin performansını arttırmak için mekanik olarak daha başarılı diskler tasarlanmakla kalmadılar, aynı zamanda sabit disk ve PC arasındaki bant genişliğini yükseltmenin de yollarını aradılar. Bu bağlamda ilk çıkan ATA1'i; ATA2, ATA3...

Kam (Mekanizma)

Kam makine dinamiğinde sırası ile kendisine temas eden düzenekleri harekete geçirmeye yarayan bir mekanizmadır. 18. ve 19. yüzyıllarda metal bir silindirin üzerine yerleştirilmiş çok sayıda kam sayesinde ardışık veya döngüsel hareketler elde edilebilmekte...

Kam (mitoloji)

kam

Kam sözcüğünün çeşitli manaları ve kullanımları vardır:

Nefhatü'l-Ezhâr

Nefhatü`l-Ezhâr, Atâî`nin hamsesini oluşturan mesnevilerden ikincisidir. Nizâmî`nin Mahzenü`l-Esrâr adlı mesnevisine nazire olarak 1624 / 1034 yılında Tırnova`da yazılan Nefhatü`l-Ezhâr müfte`ilün müfte`ilün fâ`ilün veznindedir. Nefhatü`l-Ezhâr, yirmi böl...

Ferit Kam

Ferit Kam 1864 doğumlu Metinler şerhi müderrisi, yazar, şâir, fikir adamı.

Kam (folklor)

Kam – Türk, Altay ve Moğol halk kültüründe büyücü din adamı, Şaman. Gam veya Ham olarak da söylenir. İlkel topluluklarda doğaüstü güçlerle iletişime geçebilen din adamı.

Ata Atalay

Ata Bey (Ata Atalay ya da Ataullah Atay olarak bilinir), (d. 1882, Nevşehir) - (ö.

Malik asit

Malik asit Ham meyve sularından elde edilen, kimyaca adı hidroksi süksinik asit olan beyaz kristal katı. Malik asit endüstride maleik asitten ve bromosuksinik asitten elde edilir. Malik aside elma asidi de denir. Malik asitte asimetrik karbon atomu old...

Benimle Kal (albüm)

Çelik'in 2. albümüdür. 1995'de çıkmıştır.