Kam B��Re O��Lu Bams�� Beyrek Boyunu Beyan Eder

Kam (Mekanizma)

Kam makine dinamiğinde sırası ile kendisine temas eden düzenekleri harekete geçirmeye yarayan bir mekanizmadır. 18. ve 19. yüzyıllarda metal bir silindirin üzerine yerleştirilmiş çok sayıda kam sayesinde ardışık veya döngüsel hareketler elde edilebilmekte...

Kam (mitoloji)

Minör Gam

Minör Gam: Belirli kurallara göre oluşturulan Batı müziğindeki temel nota dizilerinden biridir. Genelde, majörün tersine duygusaldır.

Tsvana dili

Tsvana (Setsvana) dili, Bantu dilinin, Latin alfabesiyle yazılmış şeklidir. Bu dil, Botsvana'nın resmi ve en ağırlıkla konuşulan dilidir. Her ne kadar dil, Botsvana'nın resmi dili olsa da, konuşan insanların çoğunluğu Güney Afrika'da yaşar. Dil, Nijer-Kon...

Sol Majör

Gam

Gam, bir müzik parçasının kuruluş şekline göre (majör, minör) belirli bir kalıpta dizilen notalar topluluğu.

kam

Kam sözcüğünün çeşitli manaları ve kullanımları vardır:

kam mili

Kam Mili Motorlarda subapların açılıp kapanmasını temin eden, krank miline paralel olarak çalışan, çelik malzemeden yapılmış bir makina elemanı. Buna eksantrik mil de denir. Kam milinin üzerinde “kam” adı verilen eksantirik çıkıntılar bulunur. Kam, dön...

Kam (folklor)

Kam – Türk, Altay ve Moğol halk kültüründe büyücü din adamı, Şaman. Gam veya Ham olarak da söylenir. İlkel topluluklarda doğaüstü güçlerle iletişime geçebilen din adamı.

majör gam

Majör gam, bir parçanın yapılış şeklidir. Minör gam a göre daha baskın tonlar hakimdir ve daha coşkuludur.