kamet

Kamet veya Kaamet erkekler tarafından farz namazlardan önce okunur, ezana benzer. Ancak kaamette ''"Hayye ale'l-felah"'' dan sonra iki defa da''"Kad kaameti's-Salah"'' söylenir. ...

KAMET (türkçe) anlamı
1. (A
2. uzun okunur) Namaza başlama işâreti
3. namaz kılmak için okunan ezan.
4. Boy. Boy-bos. Endam.
KAMET (türkçe) anlamı
5. boy
6. endam.camide namaza kalkmak için okunan ezan.
KAMET (türkçe) ingilizcesi
1. [Kamet] v. come
2. arrive
3. result from -
4. reach orgasm,
KAMET (türkçe) almancası
1. Körpergröße

Kamet hakkında bilgiler

Kamet veya Kaamet erkekler tarafından farz namazlardan önce okunur, ezana benzer. Ancak kaamette "Hayye ale'l-felah" dan sonra iki defa da"Kad kaameti's-Salah" söylenir. Kamet metni şöyledir: "Allahü ekber (dört defa). Eşhedü en la ilahe illallah (2 defa). Eşhedü enne Muhammeden rasululullah (2 defa). Hayye ale's-Salati, hayye ale's-Sala. Hayye ale'l-Felahi, hayye ale'l-Felah. Kad kameti's-salatü (2 defa). Allahü ekber (2 defa). La ilahe illallah." ;Anlamı ise: "Allah en büyüktür (dört defa). Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederim (2 defa).
Muhammed'in Allah'ın resulü olduğuna şehadet ederim (2 defa).
Haydi namaza, haydi namaza. Haydi kurtuluşa, haydi kurtuluşa.
Namaz başladı (2 defa). Allah en büyüktür (2 defa). Allah'tan başka ilah yoktur". }

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki kamet maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

çağ

Çağ başlangıcı ve sonu belli olan tarihte ayrı bir özelliğe sahip zaman bölümüdür. Çağlar, Tarih Öncesi Çağlar ve Tarih Çağları olmak üzere ikiye ayrılır.

Namaz

Namaz Arapça Salat. Bir Kur'an Kavramı olan Namaz islamın beş şartından biridir. Salat genel anlamda “dua”dır.

Dağ

Dağ, çevresindeki karasal alanlardan daha yüksek olan kara kütlelerine verilen addır. Türkçe kökeni Çince'deki "tai" sözcüğüne dayanan sözcük "tağ" olarak Türkçe'ye girmiş zamanla da bugün kullanılan halini almıştır. "Dağlık" sıfatı, dağlarla ilişkili ve kaplı ...

Ezan

Ezan namaz vakitlerini bildirmek, Müslümanları namaza davet etmek (çağırmak) için yüksek bir yerde okunan kelimeler ve cümleler. Ezan lügatta “herkese bildirmek” demektir. Ezanda, İslam inancı ve dinin esasları çok veciz olarak anlatılmıştır. Burada Allahü tealanın birliği ...

Müezzin

Müezzin Ezan okuyan, davet eden, çağıran, ilan eden kimse. Arapça ezan kelimesinden türemiştir. Ezan, lügatte herkese bildirmek, haber vermek, ilan etmek, çağırmak manalarına geldiği gibi müezzin de, bildiren ilan eden, çağıran kimse manalarına gelir. Dini bir terim olarak, namaz ...

Tekbir

Bir İslam dini kavramı olan tekbir, Allah`ın herşeyden üstün, yüce, ulu olduğunu ifade eder. Allah`dan başka güç yoktur demektir.