kamet

Kamet veya Kaamet erkekler tarafından farz namazlardan önce okunur, ezana benzer. Ancak kaamette ''"Hayye ale'l-felah"'' dan sonra iki defa da''"Kad kaameti's-Salah"'' söylenir.

Kamet

Kamet veya Kaamet erkekler tarafından farz namazlardan önce okunur, ezana benzer. Ancak kaamette "Hayye ale'l-felah" dan sonra iki defa da"Kad kaameti's-Salah" söylenir. Kamet metni şöyledir: "Allahü ekber (dört defa). Eşhedü en la ilahe illallah (2 defa). Eşhedü enne Muhammeden rasululullah (2 defa). Hayye ale's-Salati, hayye ale's-Sala. Hayye ale'l-Felahi, hayye ale'l-Felah. Kad kameti's-salatü (2 defa). Allahü ekber (2 defa). La ilahe illallah." ;Anlamı ise: "Allah en büyüktür (dört defa). Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederim (2 defa).
Muhammed'in Allah'ın resulü olduğuna şehadet ederim (2 defa).
Haydi namaza, haydi namaza. Haydi kurtuluşa, haydi kurtuluşa.
Namaz başladı (2 defa). Allah en büyüktür (2 defa). Allah'tan başka ilah yoktur". }

kamet

boy, endam. camide namaza kalkmak için okunan ezan.

kamet

Osmanlıca kamet kelimesinin Türkçe karşılığı.
(A, uzun okunur) Namaza başlama işâreti, namaz kılmak için okunan ezan. * Boy. Boy-bos. Endam.

kamet

Türkçe kamet kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Kamet] v. come, arrive; result from -; reach orgasm

kamet

Türkçe kamet kelimesinin Almanca karşılığı.
Körpergröße

Yanıtlar