KAMPUS (türkçe) anlamı
1. bir üniversitenin alanı ve yapıları
2. yerleşke
KAMPUS (türkçe) ingilizcesi
1. n. campus,
KAMPUS (türkçe) fransızcası
1. campus [le]
KAMPUS (türkçe) almancası
1. n. Campus
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Kampus Ağı

Kampus ağı(Campus Area Network),belirli bir coğrafi bölgeyle yerel ağların ara bağlantısının yapıldığı bilgisayar ağıdır.Bir kuruluş,devlet, üniversite gibi yerler, ağ ekipmanları(switch, router) ve iletim medyası (optik fiber,Cat5 vs.)'nın neredeyse tamamına sahiptirler.

Can

Üzüt – Türk ve Altay halk inanışında can.

Kampüs

Üniversite alanlarını betimleyen alanlara genel tanımıyla "kampüs" (yerleşke) denir.

Yerleşke

Yerleşke ya da yabancı dil kökenli karşılığıyla kampüs.[http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=verilst&kelime=kamp%FCs&ayn=tam tdkterim.gov.tr - kampüs] ya da kampus, Bir üniversitenin genellikle kent dışında derslik, öğrenci yurdu gibi her türlü yapı ve etkinlik alanlarıyla toplu ...

Avrupa Hun İmparatorluğu

Asya'daki Büyük Hun İmparatorluğu dağıldıktan sonra Hunlar'ın bir kısmı Dinyeper Nehri ile Aral Golü doğusu arasındaki bölgeye yerleştiler ve Dördüncü Yüzyılın ortalarına kadar orada yaşadılar. Bu tarihten itibaren Batı'ya akın etmeye başladılar. Hunlar'ın yurtlarını ...

Boğaziçi Üniversitesi

İstanbul'da bulunan devlet üniversitesi. Robert Koleji bir eğitmen, mucit, teknisyen, mimar ve kurucu olan Dr. Cyrus Hamlin ile tanınmış hayırsever ve zengin bir tüccar olan New York'lu Mr. Christopher Rheinlander Robert tarafından İstanbul, Türkiye'de kurulmuştur. Çok yönlü ve ...

Anadolu Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi, 1978 yılında Eskişehir'de kurulan bir devlet üniversitesidir. Açıköğretim Fakültesi dahil edildiğinde 1 milyonun üzerinde öğrencisi bulunmaktadır. İletişim,Güzel Sanatlar dallarında öne çıkan üniversitenin şehir merkezindeki Yunus Emre Kampüsü ...

Gaziantep Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesinin çekirdeğini, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyetinin 05 Ocak 1973 tarihli ve 1973/47 nolu toplantısında alınan MH.1973/47-170 nolu kararla kurulmuş olan Ortadoğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü oluşturmaktadır. 10 Mayıs 1974 ...

İnönü Üniversitesi

28 Ocak 1975 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, 25 Mart 1975 tarihinde de Cumhuriyet Senatosu'nda kabul edilen ve 3 Nisan 1975 tarihli Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren yasa ile kurulmuştur. İnönü Üniversitesi, 1976-1977 Eğitim-Öğretim Yılı'nda eğitime ...

Bilkent Üniversitesi

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Türkiye'nin ilk vakıf üniversitesidir. Üniversite; akademisyen ve ilk YÖK başkanı olan Profesör Doktor İhsan Doğramacı tarafından 20 Ekim 1984’te kurulmuştur. Bilkent Üniversitesi, kuruluş amacını ...

Davutpaşa Kışlası

Davutpaşa Kışlası, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yakın bir gelecekte taşınacağı yeni yerleşim biriminin eski adıdır. Şu an Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü olarak geçen yerleşim birimi, Esenler ilçesinin 5 km batısında konumlanmış eski bir kışladır. ...

Yaşar Üniversitesi

Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı 1999 yılında Yaşar Üniversitesi adıyla bir üniversite kurma kararı aldı. Endüstriye olan katkısı ve öncülüğü ile bilinen Yaşar Topluluğu yine öncü niteliği taşımayı amaçlayan bir üniversite yaratmak için yola çıktı.

Işık Üniversitesi

Işık Üniversitesi, İstanbul'da bulunan bir vakıf üniversitesidir. Paralı eğitim veren Üniversite, başarılı öğrencilere burs imkanı tanımaktadır. 1996-97 öğretim yılında Maslak Kamüpünde yılında eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Feyziye Mektepleri Vakfı'na ...