Kamu Hizmeti

kamu hizmeti

Türkçe kamu hizmeti kelimelerinin İngilizce karşılığı.
n. public service, public utility, utility
n. utilities

kamu hizmeti

Türkçe kamu hizmeti kelimelerinin Fransızca karşılığı.
service public

kamu hizmeti

Devlet ve öteki kamu tüzel kişileri tarafından halkın genel ve ortak gereksinimlerinin karşılanması.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kamu hizmeti duyurusu
3 yıl önce

Kamu hizmeti duyurusu veya kamu hizmeti reklamı (KHR) televizyon, radyo, yazılı veya diğer basın kuruluşlarında yer verilen bir reklam türüdür. Standart...

Kamu iktisadi kuruluşu
6 ay önce

hizmet üretmek ve pazarlamak üzere kurulan, kamu hizmeti niteliği ağır basan kamu iktisadi teşebbüsüdür. Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) İktisadi Devlet Teşekkülü...

Kamu İktisadi Kuruluşu, Ekonomi, Finans, KİT, Taslak, İDT
Kamu sektörü
6 ay önce

Kamu sektörü, çeşitli kamu hizmetlerinin sağlanması ile ilgili bir ekonomik sektördür. Kamu sektörünün yapısı birçok ülkeye göre değişir, ancak çoğu ülkede...

Kamu Yönetimi
6 ay önce

Kamu yönetimi, işlevsel anlamda kamu politikaları belirleme ve uygulama, yapısal anlamda ise devletin örgütsel yapısını ifade eder. Kamu, bir ülkedeki...

Kamu yönetimi, Devlet, Politika, Siyaset, Taslak
Kamu malı
6 ay önce

müzik koleksiyonlarını korur ve bunları kamu hizmeti olarak indirmeye/ dağıtıma sunarlar. Medyayı oynat Kamu malı bir film, hiçbir zaman telif hakkı altında...

Kamu malı, Açık kaynak, Bilgisayar programı, Creative Commons, Federal Alman Cumhuriyeti, Fotoğraf, Freeware, GPL, Haber, Müzik, Resim
Kamu Sertifikasyon Merkezi
6 ay önce

(applet ve API gibi). Güvenli zaman damgalama hizmeti (Time Stamp Services): Güvenli zaman damgalama hizmeti, bir veri veya belgenin yaratılma ve değiştirilme...

Kamu Sertifikasyon Merkezi, TÜBİTAK, UEKAE
Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası
6 ay önce

Öğretim ve Bilim Hizmetleri iş kolunda faaliyet gösteren bir sendika olup tam adı Türkiye Egitim, Ögretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikasıdır...

Kamu İhale Kurumu
6 ay önce

idari ve mali özerkliğe sahip, kamu tüzel kişiğilini haiz bir devlet kurumu. Kamu kesiminin piyasadan mal ve hizmet satın almak için kendi başına yaptığı...