...

KAMUOYU (türkçe) anlamı
1. bir sorun üzerine halkın genel düşüncesi
2. kanısı
efkârıumumiye.
KAMUOYU (türkçe) anlamı
3. Bir konuyla ilgili halkın genel düşüncesi
4. halkoyu
5. amme efkarı
6. efkarıumumiye:
Kanun
7. ... 13'üncü maddede yer alan genel sınırlamalar dışında... kamuoyunun serbestçe oluşmasını engelleyici kayıtlar koyamaz.- Anayasa.
KAMUOYU (türkçe) ingilizcesi
1. n. public opinion,
KAMUOYU (türkçe) fransızcası
1. l'opinion (publique)
2. esprit public
3. grand public
KAMUOYU (türkçe) almancası
1. die öffentliche Meinung
2. Publikum

Kamuoyu hakkında bilgiler

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Türkiye'de Kitle İletişim Araçları Ve Kamuoyu

Türkiye'de kitle iletişim araçlarının kamusal sorumluluğu ve denetsel gücü gerek Anayasa gerekse yasal düzenlemeler ile evrensel hakları gözeten ve vatandaşların yararına bir anlayışla şekillendirilmiştir. Bireyin bilgi edinme hakkı anayasal güvence altındadır. Anayasa’nın ...

Zeki Velidi Togan

Ord. Prof. Zeki Velidi Togan (1890 - 1970) 10 Aralık 1890 tarihinde Başkurt ilinde İsterlitamak'a bağlı Küzen köyünde doğdu. Daha ilk medrese tahsilini yaparken bir yandan da özel Rusça dersleri alıyordu. Öğretmen olan annesinden Farsça öğrenmeyi de ihmal etmiyordu. 1902 yılında ...

Anka

Simurg (Farsça: سيمرغ) veya bir diğer ismiyle Zümrüdü Anka efsanevi bir kuştur. Pers mitolojisi kaynaklı olsa da zamanla diğer Doğu mitoloji ve efsanelerinde de yer edinmiştir.

Demokrasi

Demokrasi, tüm üye veya vatandaşların, organizasyon veya devlet politikasını şekillendirmede eşit hakka sahip olduğu bir yönetim biçimidir. Yunanca dimokratia (δῆμος, yani dimos, halk zümresi, ahali + κράτος, yani kratia iktidar) ...