Kamus-I Türki

Kısaca: Kamûs-ı Türkî Şemseddin Sami tarafından yazılıp, ilk baskısı 1901 tarihinde İkdam matbaasından çıkan ilk Türkçe sözlük. ...devamı ☟

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kamûs-ı Türkî
1 hafta önce

Kamûs-ı Türkî, Şemseddin Sami tarafından yazılıp, ilk baskısı 1901 tarihinde İkdam gazetesi tarafından yapılan Türkçe sözlük. Kamûs-ı Türkî, adında "Türk"...

Kamí»s-ı Türkí®, 1901, 1985, Ahmed Vefik Paşa, Sözlük, Tercüman (Halka ve Olaylara), Türkçe, İkdam, Şemseddin Sami
Acem (topluluk)
1 hafta önce

Kamusul-A'lem, IV. cild, İstanbul 1311,; Ş. Sami, Kamus-ı Türki,Dersaadet 1317; Mehmet Salahi, Kamus-ı Osnıanî, İstanbul 1313; Ali Şeydi (Melkon ile birlikte)...

Acem (topluluk), Araplar, Dil, Taslak, Türkçe, İranlı
Denizcilik
2 hafta önce

Istılahat-ı Bahriye, İstanbul: Matbaa-i Bahriye, 1905 Kamus-i Bahri. Matbaa-i Bahriye. 1917. (Çev. Mustafa Pultar, Kamus-i Bahri: Deniz Sözlüğü) Türkiye İş Bankası...

Sözlük
2 hafta önce

Maaniül Lehçe, Lügatı Naci, Kamusu Türki, Hayat Büyük Türk Sözlüğü, Temel Türkçe Sözlük, Mükemmel Osmanlı Lügatı, Resimli Kamusu Osmani, Yeni Türkçe Lügat...

Ansiklopedi, Ahmet Topaloğlu, Ali Püsküllüoğlu, Aristophanes, Atilla Özkırımlı, Der Große Muret Sanders, Deyim, Dil, Dil Derneği, Dilbilgisi, Divanü Lugat’it-Türk
Kürdistan
3 hafta önce

nüfûslu olup merkezi Kirmânşâh'tır." İlk Türkçe ansiklopedik sözlük sayılan Kamus'ul-Alam'da Kürdistan şu şekilde tarif edilmiştir (1896): "Kürdistan, Urmiye...

Kürdistan, 1847, 1970, Ankara, Arap, Artvin, Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Coğrafya, Cumhuriyet, Doğu
Salih Zeki
2 hafta önce

Tahliliye (Analitik Geometri) Mebhas-ı Nazariye-i Temevvücat (Dalga Teorisi) Heyet-i Riyaziye (Matematik Astronomi) Kamus-u Riyaziyat (Matematik Ansiklopedisi)...

Ömer Nasuhi Bilmen
3 yıl önce

1949 Hukuku İslamiye ve Istılahat-ı Fıkhiye Kamusu, 1949-52, 6 cilt Sureti Feth Tefsiri, 1953 Tefsir Tarihi, 1955 Kur'an-ı Kerîm'in Tefsîri ve Türkçe Me'âl-i...

Ömer Nasuhi Bilmen, 13 Ekim, 1882, 1912, 1941, 1960, 1971, Erzurum, Fatih Camii, Hukuk, Türkiye Cumhuriyeti
Tophane-i Amire
2 hafta önce

topu da ifade etmektedir . Kamusı Türki’de, ‘’barut ve gülle ile doldurulup atılan ma’ruf büyük silah’’, Resimli Kamusı Osmani’de ise ‘’barut gazlarının...

Tophane-i Amire, Ahmed Süreyya Emin, Alman, Amerikan, Ansiklopedi, Bursa, Edirne, Evliya Çelebi, II. Bayezid, Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı İmparatorluğu