Kanatsız böcekler (Apterygota) böceklerin sınıflandırılmasında kullanılan bir alt sınıf idi ve şu takımlardan oluşmaktaydı:

Kanatsız böcekler

Kanatsız böcekler (Apterygota) böceklerin sınıflandırılmasında kullanılan bir alt sınıf idi ve şu takımlardan oluşmaktaydı: * Duyarga bacaklılar (Protura) * Sıçrar kuyruklular (Collembola) * Çatal kuyruklular (Diplura) * Püskül kuyruklular (Thysanura) Günümüzde duyarga bacaklılar, sıçrar kuyruklular ve çatal kuyruklular, böcekler sınıfında yer almamaktadır. Önceleri içtençeneliler sınıfına sokulmuş olsalar da artık kendilerine özgü sınıf içinde sınıflandırılmaktadırlar. Püskül kuyruklular takımı da iki takıma ayrılmıştır: Archaeognatha ve Zygentoma.

Fiziksel özellikleri

Kanatsız böceklerin tümü küçük boydadır ve kanatsızdırlar. Oldukça ilkel olan bu hayvanlar evrimleri boyunca kanat geliştirmemişlerdir. Arda arda değişiklik geçirerek büyüseler de bu değişiklikler morfolojik değildir.

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar