Kanlı Geçit Savaşları

Kanlı Geçit Savaşları Kovanbaşı Savaşı`nda yenilen Fransızların, 1 Kasım 1920 tarihinde Toprakkale, Osmaniye`de topladıkları kuvvetlerle iki koldan Osmaniye cephesine taarruza başlamaları ile Kuva-i Milliye birlikleri arasında yaşanan savaştır. Türk-Fransız Cephesi`nin Antep`i (daha sonra Gaziantep olmuştur) kuşatması döneminde gerçekleşmiştir.

Gelişimi

Osmaniye Ovasında ve kasaba içerisinde bulunan milli müfrezeler dağılmış olduklarından, Fransız kuvvetlerinin büyük bir kısmı hiçbir direnişe uğramadan sabah saat 10.00`da Mamure istasyonuna varmıştı. Çana istikametinde ilerleyen Fransız kuvvetleri burada direnme ile karşılaşmış ise de, Kanlı Geçit`e doğru ilerlemeğe devam etmişlerdi. Bu şekilde Fransızların bütün kuvvetleri, öğleye doğru Kanlı Geçit-Mamure hattına varmışlardı. Bu geniş çaplı saldırı karşısında Osmaniye`deki Türk Kuvvetleri toparlanarak, Osmaniye-Yarpuz yoluyla Yarpuz`a çekilebilmişti. Ceyhan kuvvetleri de, Ceyhan Nehrinin kuzey kıyısına çekilmişler ve bir kısmı da Kozan ve Kadirli`ye doğru harekete geçmişlerdi.

Fransız kuvvetleri, Ceyhan nehrinin kuzeyinde ve doğusunda bulunan Türk Kuvvetlerine karşı taarruza başlayarak, birliklerimizi şiddetli ateş altına almışlardı. Bu ateş altında nehrin doğusuna kuvvet nakletmeye çalışan Fransızlar, burada çok zayiat vermişler ve bundan sonra da Türk Kuvvetleri, Fransız kuvvetlerini geri püskürtmüşlerdi.

2 Kasım 1920 gününde ise, ciddi bir çatışma olmamıştı, ama Fransızlar kuvvetlerini Kanlı Geçit-Mamure hattında toplamaya devam etmişlerdi. Bu durum karşısında, buradaki Türk birlikleri süratli bir şekilde Kanlı Geçit mıntıkasında toplanmaya başlamışlar ve bunlar arasında bulunan Aydınoğlu Tufan Bey komutasında 500 kişilik Kadirli müfrezesi de, Haruniye`ye gelmişti.

Kanlı Geçit`te biriken bu kuvvetler, kısa bir süre bekleme dönemine girmişlerdi. Ancak 8 Kasım 1920 sabahı Fransızlar, Türk Kuvvetleri üzerine ateşe başlamışlar ve ayrıca bu ateşle beraber, Fransız uçakları da hareket geçmişlerdi. Bu taarruzla Fransızlar, Türk kuvvetlerinin ileri mevzilerini işgal etmişlerse de, bu mevziler akşama doğru Türkler tarafından geri alınmıştı. Fransızlar bu saldırıda ancak bir tepe işgal etmiş olup, geceyi bu tepede geçirmişlerdi.

9 Kasım 1920 sabahı Kabaktepe`de bulunan Milli Kuvvetlere karşı geniş ve şiddetli bir taarruza başlayan Fransızlar, akşama kadar bu taarruzlarına, başarılı bir şekilde devam etmişlerdi. Bunun sonunda da Fransızlar saat 12.00`de Kabaktepe`yi ele geçirmişlerdi . Bu genel saldırıda Gouraud`un tümeni, bu taarruzla Kanlı Geçit`i zabtetmiş ve Hasanbeyli üzerinden Islahiye`ye inmiş, Meydan-ı Ekbez`e ve oradan Katma-Kilis yoluyla Antep civarına gelmişti .

Sonuç

Böylece Milli Kuvvetler; sayıca oldukça fazla ve çağın en modern silahlarıyla donatılmış olan bir Fransız tümenine karşı Kanlı Geçit ve Kabaktepe`de hiçbir bozguna uğramadan ve düşmana fazla zayiat verdirerek çıkmışlardı . Bu son on günde Fransızlar, Antep`e ulaşabilmek amacıyla Osmaniye`deki Milli Kuvvetleri zaman zaman zor durumlara sokmuşlardı.

20 Ekim 1921`de imzalanan Ankara Antlaşması sonucunda Fransa bölgeyi terketmek zorunda kalmış; 7 Ocak 1922`de de Osmaniye dahil olmak üzere topraklardan çekilmiştir. 7 Ocak halen Osmaniye`nin Düşman İşgalinden kurtuluş günü olarak da kutlanmaktadır.

Bu sebeple her yıl 7 Ocak Osmaniye`nin Düşman İşgalinden Kurtuluş günü olarak kutlanmaktadır.

KaynakçaKaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Kanlı Geçit Savaşları ilgili konular