Kanonik

Kısaca: Kanonik sözcüğü, Yunanca kanon (kanun, kural) kökünden türemiş bir sıfat. "genel olarak kabul edilen" veya "otoritelerce doğrulanmış" anlamlarında kullanılır. ...devamı ☟

Kanonik kelimesi, Yunanca ``kanon`` "yasa, kanun, kural" kökünden türemiş bir sıfattır. "genel olarak kabul edilen" veya "otoritelerce doğrulanmış" anlamlarında kullanılır. Teolojiden matematiğe kadar çok geniş bir kullanım alanı vardır.

Dinde

Bu kavram başlıca Roma Katolik Kilisesi, Doğu Ortodoks Kilisesi ve Anglikan Kilisesi tarafindan olmak üzere, ekümenik konseyler tarafından kabul edilen kilise kanun ve kurallarından (kanon) bahsederken kullanılır. Ayrıca dini belge ve kitapların otoritelerce orijinal kabul edildiğini belirtir.

Edebiyat ve sanatta

Kanonik kelimesi, edebiyat ve sanat vasıtasıyla yaratılmış "hayali evren"in karakterlerinden ve kavramlarından bahsederken kullanılır. Bu karakterler ve kavramlar, ilgili eserlerin hayranları tarafından gerçekmiş gibi kabul edilmiş ve hayali evrenin bir öğesi haline gelmişlerdir. Kanonik kelimesi bu karakterlerin ve kavramların orjinalliğini simgelerken, "kanonik olmayan" tabiriyle, uyarlama ve yan ürünlerdeki öğeler kastedilir. Örneğin "Yıldız Savaşları" serisinin bir fanatiği, sonradan üretilen film ve karakterlerin kanonik olmadığını düşünebilir.

Matematikte

Matematikte kanonik tabiri yaklaşık olarak yüzyıldır kullanılmaktadır. Bir kavramın "doğallığını" ve "benzerinin olmayışını" belirtmek veya önemsiz bir ayrıntının "koordinatlardan bağımsız" olduğunu belirtmek amacıyla kullanılır. Matematikte bir durum veya kavram için kanonik tabirini kullanmak, "konvansiyonel seçim" tabirini kullanmaktan daha fazla vurgu yapar.

Bilgisayar biliminde

Bilgisayar biliminde bazı alanlarda kullanılan bu tabir matematikten geçmiştir. "Birşeyin olağan veya standart durumu" anlamında kullanılır. Örneğin, "bir dosya sisteminin organize edilmesinin kanonik yolu hiyerarşi oluşturmaktır", denebilir.

Fizikte

Kanonik terimi teorik fiziğin birçok alanında yaygın olarak kullanılır. Açısal moment, enerji ve zaman gibi birbirini tamamlayan çiftlerde kanonik değişken adı verilen değişkenler, rastgele seçilmiş değişkenlere tercih edilirler. Kanonik teriminin fizikteki kullanımı daha önce bahsi geçen matematikteki kullanımına benzer.

KaynaklarKaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kanonik
1 yıl önce

Kanonik sözcüğü, Yunanca kanon (kanun, kural) kökünden türemiş bir sıfat. "genel olarak kabul edilen" veya "otoritelerce doğrulanmış" anlamlarında kullanılır...

Kanonik, Dil, Ekümenik, Enerji, Matematik, Ortodoks Kilisesi, Otorite, Roma Katolik Kilisesi, Sıfat, Taslak, Teoloji
Bölüşüm Fonksiyonu
4 yıl önce

topluluklara; büyük kanonik bölüşüm fonksiyonlarıysa kanonik topluluklara ek olarak parçacıkların da transfer edilebildiği sistemlerdeki büyük kanonik topluluklara...

Ukrayna Ortodoks Kilisesi
1 yıl önce

церква України; Yunanca: Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας), kanonik bölgesi Ukrayna olan (Kırım dahil) Doğu Ortodoks kilisesi. Kilise 15 Aralık...

Tanah
1 yıl önce

(İbranice: מִקְרָא‎), Yahudiliğin ana mukaddes metinlerini oluşturan kitapların kanonik bir koleksiyonudur. Metinlerin neredeyse tamamı Kutsal İbranice ile yazılmış...

Eski Ahit, Apokrifa, Aramice, Baba Tanrı, Diofizit, Havari, Haçlı Seferleri, Hıristiyan Mezhepleri, Hıristiyanlık, Katoliklik, Kitab-ı Mukaddes
Barabbas
1 yıl önce

Barabbas'ın işlediği suçun cezası çarmıha gerilmekti. Fakat dört kanonik İncil'e ve kanonik olmayan Petrus İncili'ne göre Kudüs'te Fısıh Bayramı'nda uygulanan...

Yudit
1 yıl önce

yazıldığı kabul edilmektedir. Kitap Katolik ve Ortadoks hristiyanlıkta kanonik kitap kabul edilirken Yahudilikte ve Protestanlıkta kanon dışı bırakılır...

Luka
1 yıl önce

Müjdeci Luka veya Evanjelist Luka (Antik Yunanca: Λουκᾶς, Loukás), İsa'nın kanonik incillerinin yazarları olan Dört Müjdeci'den biridir. Luka, Türkiye'deki...

Luka, Luka İncili, Yeni Ahit, İncil, Luka (aziz), Anlam ayrım
Bessel fonksiyonu
1 yıl önce

{d^{2}y}{dx^{2}}}+x{\frac {dy}{dx}}+(x^{2}-\alpha ^{2})y=0} diferansiyel denkleminin kanonik çözümleridir. Bessel fonksiyonları Helmholtz denklemi’nin silindirik koordinatlardaki...