Kanunuesasi (1876)

Kânûn-i Esâsî (Osmanlı Türkçesi: قانون اساسى) Fransızca Loi constitutionelle çevirisi olarak kullanılan Osmanlıca terkiptir. "Temel Kanun" ya da Anayasa anlamındadır.

Kanunuesasi (1876)

Kanunuesasi (1876) ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Kanun-ı Esasí

Yanıtlar