kanyon

Kanyon Sarp, kayalık kenarları arasına sıkışmış vadi. Bir akarsuyun yeri oyması neticesinde meydana gelen dar ve dolambaçlı boğaza da kanyon adı verilir. Yeryüzündeki bu çeşit yerlere dendiği gibi, deniz diplerindeki keskin yamaçlı vadilere de bu ad verilir. Kanyonlar genellikle suyu bol ve kuvvetli akarsular tarafından meydana getirilir. Bazan da içinde yeraltı ırmağının geçtiği mağaraların çökmesi ile teşekkül ederler.

KANYON (türkçe) anlamı
1. bir akarsuyun kalkerli bir alanda oyarak oluşturduğu derin
dar boğaz.
KANYON (türkçe) anlamı
2. Bir akarsuyun kalkerli bir alanda oyarak oluşturduğu
3. bir kıvrımı keserek iki yandaki çukurlukları birleştiren
4. dar ve boğaz biçimindeki koyak
5. dar boğaz
6. kapuz
7. kısık
8. klüz
KANYON (türkçe) anlamı
9. bir akarsuyun kalkerli bir alanda oyarak oluşturduğu derin
10. dar boğaz.
KANYON (türkçe) ingilizcesi
1. [Chris Kanyon]n. canyon
2. chasm
KANYON (türkçe) fransızcası
1. cañon [le]

Kanyon hakkında detaylı bilgi

Kanyon sarp, kayalık kenarları arasına sıkışmış vadi. Bir akarsuyun yeri oyması neticesinde meydana gelen dar ve dolambaçlı boğaza da kanyon adı verilir. Yeryüzündeki bu çeşit yerlere dendiği gibi, deniz diplerindeki keskin yamaçlı vadilere de bu ad verilir. Kanyonlar genellikle suyu bol ve kuvvetli akarsular tarafından meydana getirilir. Bazan da içinde yeraltı ırmağının geçtiği mağaraların çökmesi ile teşekkül ederler.

Yurdumuzda Karadeniz bölgesi dağları ile Batı ve Orta Toroslarda kanyonlar çok bulunur. Kuzey Amerika’daki Colorado kanyonları dünyaca ünlüdur.

Bir çok kanyonu uzun süreli erozyonların yaylalar üzerinde oluşturduğu bilinmektedir. Kanyon yapılarının iki yanlarındaki duvarlar, erozyon ve aşınmaya dayanıklı sert kayalardan oluşur. Bunlar granit ya da kumtaşı gibi oluşumlardır. Kanyon oluşumunda hızlandırıcı etkisi olan hava akımları kuru alanlarda sulak bölgelere nazaran daha etkili olduklarından, kanyonlara bu tür bölgelerde daha sık rastlanır. Sualtı Kanyonları adından da anlaşılacağı üzere, deniz taban seviyesinde oluşan kanyon yapılarıdır. Karasal olanlarla hemen hemen aynı özelliklere sahip olan ve genellikle nehir ağızlarında vücut bulan bu yapıların oluşumlarında, sualtı akıntıları temel etkendir. Türkçe'ye Frenk dillerden gelen Kanyon adı, kaynağı İspanyolca asıllı olan cañón sözüdür.

Bu doğal oluşumun en bilinen örneği Arizona'da bulunan Büyük Kanyon'dur. Amerika Birleşik Devletleri'nin güney-doğu'sunda yer alan bu kanyon arkeolojik önem taşır; bunun nedeni Amerika kıtasının ilk sahipleri olarak da bilinen Kadim Pueblo Halkının bu çevrede geniş yerleşimler kurmuş olmasıdır.

Geniş bir kanyonun içinden akan bir nehir, duvarları jeolojik bir merdiveni andıran kanyonlar oluştururabilir. Bunlar siperli nehir ( (entrenched river)) olarak anılırlar zira bu tip nehirlerin akış yollarını değiştirmeleri epey zordur. Colorado River ve Snake River (ABD kuzey-doğu) bu yapılara örnek teşkil edebilecek iki nehirdir.

En büyük kanyonlar

En bilinen kanyonlar

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Kanyon, İstanbul

Kanyon Alışveriş Merkezi İstanbul’un Şişli ilçesinin Levent semtinde bulunan bir alışveriş merkezidir. Aynı yapı kompleksinde bir rezidans kulesi de yer almaktadır.

Kanyon (anlam Ayrım)

Kanyon aşağıdaki anlamlara gelebilir:

Kanyon Alışveriş Merkezi

Kanyon Alışveriş Merkezi İstanbul’un Şişli ilçesinin Levent semtinde bulunan bir alışveriş merkezidir. Aynı yapı kompleksinde bir rezidans kulesi de yer almaktadır.

Büyük Kanyon

Büyük Kanyon Ulusal Parkı (İngilizce: Grand Canyon National Park) Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaleti sınırlarında bulunan en eski ulusal parktır. Büyük Kanyon, birçok renge sahip; Kolorado Nehri çevresinde bulunan bir kanyondur.

Büyük Kanyon Ulusal Parkı

Büyük Kanyon Ulusal Parkı (İngilizce: Grand Canyon National Park) Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaleti sınırlarında bulunan en eski ulusal parktır. Büyük Kanyon, birçok renge sahip; Kolorado Nehri çevresinde bulunan bir kanyondur.

Köprülü Kanyon

Köprülü Kanyon, Isparta'nın Sütçüler ilçesinde başlayan ve Antalya'da denize dökülen, rafting yapmaya uygun bir akarsu.Rafting yapılabilen bölgenin başlangıcında iki adet de tarihi köprü bulunmaktadir, küçüğü asıl usta tarafından, kemerli büyük köprü ise ustanın ...

Yazılı Kanyon

Yazılı denmesinin sebebi kanyonda büyük bir kaya üzerinde eski yunan şairlerinden Epiktetos`un Hür İnsan Üzerine bir şiir`inin yer almasıdır. Aziz Paul, Perge`den Pisidia Antiocheia`ya giderken bu kanyondan geçmiştir. Bu yüzden kanyon, hristiyanlar ve din turizmi için de kutsal ...

Kanyon Vadi

Kanyon Vadi, kalker kayalar içinde, akarsuyun derine aşındırmasıyla oluşur. Farklı dirençteki kayaçların farklı aşındırılması sonucu basamaklı bir yapı gösteren vadilere kanyon vadi denir. Vadinin yamaç eğimleri çok diktir. Akdeniz Bölgesi’nde Taşeli platosu içindeki ...

Köprülü Kanyon Millî Parkı

Köprülü Kanyon Milli Parkı, Antalya'nın Manavgat ilçesinde milli park. Park, Bolasan ile Beşkonak arasında, ortasından Köprü Çayı akan 14 km uzunluğunda, 100 m derinliğinde bir vadide yer alır. Park arazisinde sedir ormanları ve Kapadokya'daki peri bacalarına benzeyen taş ...

Kanyon (anlam Ayrımı)

Kanyon aşağıdaki anlamlara gelebilir:

Kanyon Heliport

Kanyon heliport ticari amaçla inşa edilmiş bir heliporttur. İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunur.

Mars

Mars ya da Merih, Güneş Sistemi'ndeki, Güneş'ten itibaren dördüncü gezegendir. Bu gezegen Roma mitolojisindeki savaş ilahı Mars'a ithafen bu adla adlandırılmıştır. Literatürde kullanılan diğer adlarından biri, yüzeyinde yaygın demiroksitten dolayı kızılımsı bir görünüme ...