Kapıcıbaşı Halil Bey

Osmanlı bürokratı, Benderli Ali Paşa`nın kardeşi. Lakabı "Pamuk Berber"; muhtemelen devlet kapısında göreve başlamadan önce gençliğinde berberlik zanaati ile meşgul olduğu için bu lakabı almıştır.

Osmanlı bürokratı, Benderli Ali Paşa`nın kardeşi. Lakabı "Pamuk Berber"; muhtemelen devlet kapısında göreve başlamadan önce gençliğinde berberlik zanaati ile meşgul olduğu için bu lakabı almıştır.

Kapıcıbaşı Halil Bey, Sultan II.Mahmut dönemi sadrazamlarından Benderli Ali Paşa `nın kardeşidir. Günümüzde Bulgaristan`da bulunan, Tuna nehri üzerindekki Vidin şehrinde dünyaya gelmiştir. Vak`a-nüvis Es`ad Efendi tarihinde "lağımcıbaşılık Ali Paşa daderi Halil Bey`e kam-reva kılındı" bahsi geçer. Aynı terfi Vak`a-nüvis Ahmed Lütfi Efendi tarihinde 11 Mayıs 1826`da yapılan atamalar anlatılırken "lağımcıbaşılık Benderli Ali Paşa biraderi Halil Efendi`ye ibka olundu" şeklinde aktarılmaktadır. Lütfi Tarihi`nde, 1828 yılına ait olaylarda (Mayıs-Temmuz aralığı), "Selim Mehmed Paşa silahdarı İbrahim Ağa ile Benderli biraderi Halil Bey mirimiranlık ile Hüseyin Paşa ma`iyyetine ve Tophane nazırı sabık Ahmed Efendi ile Serfiçeli Mehmed Ağa ve Manastırlı Abdülkerim Bey ve Mahmud Nedim Bey nüzül emanetlerine me`mur oldular" denilmektedir. 1829 yılı kayıtlarında "Benderli Halil Paşa kapıcıbaşılık raddesine tenzil olundular" denilmektedir. Aynı eserde 1831 yılı bahislerinde "Tarsus`un bir mütesellime ihalesi ve Mehmed Ağa`nın me`mul olan muhallefat-ı külliyesinin zahire ihracı zımmında Benderli Ali Paşa biraderi Kapıcıbaşı Halil Bey Tarsus mütesellimi nasb olunmuşdur" ifadesi yer alır. Sicill-i Osmani`de 1830`lu yıllarda vefat ettiğinden bahsedilir. Oğlu Mehmet Nazif Tosun Bey `dir.

Soybilim

Benderli Ali Paşa`nın kardeşi Kapıcıbaşı Halil Bey`dir; oğlu Mehmet Nazif Tosun Bey`dir; oğlu İhya Tosun Bey`dir; oğlu Dt.Mustafa Tosun`dur; çocukları Betül (Ertem), Prof.Dr. Öztekin Tosun, Dürrüşahvar (Dinçer) ve Dt.Tolon Tosun`dur.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Kapıcıbaşı Halil Bey ilgili konular

 • Halil Bey

  Türk tarihinde Halil Bey şeklinde anılan birden fazla kişi bulunmaktadır. Bunlar;
 • Kapıcıbaşı Halil Bey

  Osmanlı bürokratı, Benderli Ali Paşa`nın kardeşi. Lakabı "Pamuk Berber"; muhtemelen devlet kapısında göreve başlamadan önce gen
 • Mehmet Nazif Tosun Bey

  Mehmet Nazif Tosun Bey, Kapıcıbaşı Halil Bey`in oğludur.
 • Mustafa Tosun

  Mustafa Tosun, İhya Tosun`un oğludur. 1899 yılında doğmuştur. Birinci Dünya savaşı sırasında Beyazıt`taki Harbiye Nezaretinde Enver Paşa`
 • Öztekin Tosun

  Prof. Dr. Öztekin Tosun, (1926 - 1990) Türk akademisyen ve hukukçu.
 • Tellioğulları

  Tellioğulları, Tosun Paşa filminde, Seferoğulları ailesinin "yeşil vadi" ve Daver Bey`in kızı Leyla Hanım`ı elde etmek için kıya
 • Tolon Tosun

  Tolon Tosun (1931 - 1993) Türk spor adamı ve dişhekimi.
 • Ahmed İhya Tosun Bey

  1915 Çanakkale Savaşları Şehidi.<br />Ahmed İhya Tosun Bey, Mabeynci Mehmet Nazif Tosun Bey`in oğludur. Balkan harbi sırasında Bulgarist
 • Manastır Eyaleti

  Manastır Eyaleti, Rumeli Eyaleti'nin kaldırılmasından sonra kurulan Osmanlı eyaletidir. Ayrıca Osmanlı Devletinin en büyük eyaletidir. 1846'