Kapiller

Kısaca: Kılcal damar veya kapiler vücuttaki en küçük kan damarlarına verilen isimdir. Büyüklükleri yaklaşık 5-10 μm'dir (çapları 0,007 mm ile 0,150 mm arasında değişir). ...devamı ☟

Kapiller
Kapiller

Kapiller ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: kılcal damar

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kılcal damar
2 yıl önce

Kılcal damar veya kapiler vücuttaki en küçük kan damarlarına verilen isimdir. Büyüklükleri yaklaşık 5-10 μm'dir (çapları 0,007 mm ile 0,150 mm arasında...

Kılcal damar, Kılcal damar
Atardamar
2 yıl önce

yardımcı olurlar ve kanı kapillere taşırlar. Kapiller dolaşım sisteminde değişimin olduğu önemli yerlerden biridir. Kapiller, gaz, şeker ve diğer besin...

Atardamar, Arter, Akciğer, Anatomi, Aort, Arteriyol, Dolaşım sistemi, Kalp, Kan, Kan plazması, Kılcal damar
Sistemik Dolaşım
5 yıl önce

karbondioksit difüzyon ile oksijen ve besinle yer değiştirir. Sonra kan venöz kapiller ve sonra da inferior vena kava veya superiora gider. Son olarak da sağ...

Solunum yetmezliği
2 yıl önce

45 mmHg şeklindedir. Yetersiz ventilasyon alveollerden (hava kesecikleri) kapiller dolaşıma yeterince bikarbonat geçişini sağlayamayacağı için kan pH'sı düşmeye...

Granülasyon dokusu
2 yıl önce

başlar. Kapiller damarlar tomurcuklanarak yeni da­marlar oluşturur(vaskülarizasyon dönemi). Elektron mikroskopuyla yapılan incelemelerde yeni kapillerin endotel...

ödem
2 yıl önce

faktörler etkindir: Venöz akımda duraklama (kapillerlerde hidrostatik basıncın yükselmesi), Anoksi (kapiller permeabilite­sinin artması), Glomerül filtrasyonunun...

Ödem, Böbrek, Damar, Kalp, Tıp, Alerjik, Madde taslağı
Hiperemi
2 yıl önce

süre sonra ödem başlar (vena ve venüllerdeki tıkanma kapiller ağında konjesyona yol açar. Kapiller ağı konjesyonu “ödem” olgusunu tetikler). Konjesyonun...

Pulmoner ödem
1 yıl önce

konjestif kalp yetmezliği, (b) Güçlü lenfatik ağının drenajı, (c) Akciğer kapillerlerindeki endotel hücrelerinin güçlü izolasyonu. Başlıca iki mekanizma üzerinden...