Kaplan (Anlam Ayr��M��)

ISO 639:a

Kaplan (anlam ayrımı)

Kaplan Musevi bir soyadı. Zaman zaman Caplan yazmış).

Kaplan (anlam ayrım)

Kişiler (soyadı)

Bodrum (mimarlık)

Bodrum, bir yapının yol düzeyinden aşağıda kalan bölümüdür. Genellikle az kullanılan eşyayı saklamak üzere kullanılır.

Kaplan köpekbalığı

locos

LoCoS, (Lovers Communication System) Yukio Ota tarafından 1960`larda tasarlanmış olan, cümlelerin piktogram ve ikonlardan oluştuğu bir görsel işaret dilidir. Biçim, okunuş ve anlamı bir araya getirmeyi mümkün kılar. Bir cümleye bakıldığında anlam ve okunu...

cinas

Cinas, birden çok anlamı olan bir kelimeye farklı konuda farklı anlam yükleme işi. Yazılışı ve okunuşu aynı kelimeleri farklı anlama gelecek şekilde kullanma.

Kaslan

Liger (Türkçe: Kaslan), erkek aslanla dişi kaplanın çiftleşmesinden ortaya çıkan yavruya verilen isim. Bu isim İngilizcedeki aslan (lion) ve kaplan (tiger) kelimeleri birleştirilerek türetilmiştir.

Liger

Liger (Türkçe: Kaslan), erkek aslanla dişi kaplanın çiftleşmesinden ortaya çıkan yavruya verilen isim. Bu isim İngilizcedeki aslan (lion) ve kaplan (tiger) kelimeleri birleştirilerek türetilmiştir.

Mehmet Kaplan