Kappa mekanizması, He iyonizasyon katmanına sahip yıldızların, bu katmandaki ani donukluk değişimleriyle denge durumundan saparak kararsız bir hale geçebilmesidir.

Kappa mekanizması

Kappa mekanizması, He iyonizasyon katmanına sahip yıldızların, bu katmandaki ani donukluk değişimleriyle denge durumundan saparak kararsız bir hale geçebilmesidir.

Klasik cehheidler, delta scutiler, RV tauriler ve RR Lyraelar için bu mekanizma çalışırken, He iyonizasyon bölgesi bulundurmayan Beta Cepheidlerde geçerli bir mekanizma değildir.

}

İlgili konuları ara

Yanıtlar