Kaptan-ı Derya

Osmanlı Devleti'nde donanma komutanına verilen isim. Bugünkü deniz kuvvetleri komutanı.

Kaptan-ı Derya Osmanlı bahriyesi en büyük amir ve donanma baş komutanına verilen ad. Kaptanpaşa.

Kaptanlık, eskiden Gelibolu Sancakbeyi olana verilen bir rütbeydi. Fakat Barbaros Hayreddin Paşadan itibaren kaptanpaşalık, beylerbeyi rütbesindeki şahıslara verilmiştir. On altıncı yüzyılın son yarısıyla 17. yüzyıldan sonra da vezirlere verilmeye başlandı ve bu şekilde devam etti. Eğer kaptanpaşa vezir değilse, sıfatı “Cezayir Beylerbeyi” olurdu. Genellikle kaptanpaşaların denizcilikten gelmeleri şart değildi. Eyalet valileri veya kubbe vezirlerinden biri de kaptanpaşa olabilirdi.

Kaptan-ı derya tabiri, 1867 tarihine kadar kullanılmış, bu tarihten sonra bahriyenin bütün işleri “Bahriye Nezareti” adlı bir teşkilata verilmiştir. Kaptan-ı deryalık 1876 Haziran ayında Kayserili Ahmed Paşanın ikinci Bahriye Nazırlığında yeniden ihdas edilmişse de, aynı yıl Bahriye Nezaretine dönüşmüştür.

Ayrıca Bakınız

Osmanlı Devleti Kurumları

Diğer anlamları

kaptan-ı derya

Osmanlıca kaptan-ı derya kelimelerinin Türkçe karşılığı.
Vaktiyle bahriye nâzırı. Deniz kuvvetleri komutanı.

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Kaptan-ı Derya ilgili konular

 • Çeşme Vakası

  Çeşme Vakası Alm. Vorfall von Dschaschma, Fr. Fait de Tchaichemait, İng. İncident of chasma. 6 Temmuz 1770’te Çeşme limanında Osmanlı donan
 • Çeşme Deniz Savaşı

  Bilgi Kutusu Savaş
 • Ahmet Fevzi Paşa

  Ahmet Fevzi Paşa ya da Firari Ahmed Fevzi Paşa Osmanlı donanması`nın Kaptan-ı Derya`lığını yapmış, 1839 yılında firar ederek Osmanlı do
 • Bozcaada Deniz Muharebesi

  Bozcaada Deniz Muharebesi Kaptan-ı Derya Mezomorto Hüseyin Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması'nın 14 Haziran 1698'de Amiral Molino komutasind
 • Koyun Adaları Muharebesi

  Koyun Adaları Muharebesi Kaptan-ı Derya Mezomorto Hüseyin Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması'nın 9 Şubat 1695'te Venedik Cumhuriyeti Donanm
 • Mandalzade Hüsameddin Paşa

  Mandalzade Hüsameddin Paşa Osmanlı devlet adamı ve denizcisi. 1770 yılındaki Çeşme Deniz Savaşı'nda Kaptan-ı Derya sıfatıyla Osmanlı don
 • Osmanlı Bahriye Teşkilatı

  Donanma, tersane, Bahriye mektebi ve bunlarda vazifeli personelden meydana gelen teşkilât. Teşkilât içerisinde donanma esas gaye olup, diğerleri
 • Tersane-i Amire

  Tersane-i Amire, Tersane olarak da bilinir, Osmanlı Devleti'nde donanmanın savaş gemilerinin yapıldığı ve onarıldığı kurum. İstanbul'da Ha
 • Has Yunus Bey

  Has Yunus Bey Osmanlı denizcisi ve kara gücü komutanı. 1453 - 1456 döneminde Osmanlı kaptan-ı deryası görevi ile nisbeten yeni kurulan Osmanl
 • Kutsal İttifak (1538)

  Kutsal İttifak, Papa III. Paulus tarafından oluşturulan ve Venedik Cumhuriyeti, İspanyol İmparatorluğu, Papalık Devleti, Ceneviz Cumhuriyeti ve
Kaptan-ı Derya
kaptan-ı derya