karın zarı

Karın Zarı Karın içi organların çoğunu saran ve askıya alan iki katlı bir zar. İki katı arasında bir boşluk teşekkül eder. Bunun içinde çok az sıvı vardır. Onikiparmak barsağı hariç, bütün barsakları sarar ve karın arka duvarına asar. Kalın barsak son kısmı ile dölyatağı arasında duglas çukuru meydana gelir ki karın boşluğunun en alt kısmıdır. Bunun erkekteki karşılığı, kalın barsak ile mesane arasında bulunur. Karın içine sıvı toplanınca ilk olarak burada birikir. Dolayısıyla karın içi i

Karın Zarı

Karın Zarı Karın içi organların çoğunu saran ve askıya alan iki katlı bir zar. İki katı arasında bir boşluk teşekkül eder. Bunun içinde çok az sıvı vardır. Onikiparmak barsağı hariç, bütün barsakları sarar ve karın arka duvarına asar. Kalın barsak son kısmı ile dölyatağı arasında duglas çukuru meydana gelir ki karın boşluğunun en alt kısmıdır. Bunun erkekteki karşılığı, kalın barsak ile mesane arasında bulunur. Karın içine sıvı toplanınca ilk olarak burada birikir. Dolayısıyla karın içi iltihabi hadiselerde duglasın, parmakla makattan girilerek muayenesinde hassas bulunması, erken teşhis yönünden çok mühimdir.

Karaciğer ve mide, karın zarı ile sarılır. Pankreas ve onikiparmak barsağının sadece ön yüzlerini sarar. Böbrek ve böbrek üstü bezi, alt taraflara giden ana damarlar, zarın dışında kalır.

Görevi karın içi organları sabitleştirmek, darbelerden korumak ve mikroplara karşı ilk engeli teşkil etmektir.

Pozisyonu ve yapısı sebebiyle çok çabuk mikrop istilasına uğrar ve karın zarı iltihabı meydana gelir. Bu hastalıkta karın sert, ağrılıdır. Barsak sesleri dinleme aletiyle duyulmaz. Bulantı kusma olur. Bu hastalık tablosu genellikle karın içinde olan bir bozukluğa ilaveten meydana gelir. Zemindeki sebeb aranmalıdır.

Bazı hastalıklarda karın boşluğu içinde sıvı birikebilir. Kadınlık organlarının tümörleri, karaciğer hastalıkları(siroz) karında sıvı (ascites) birikiminin önde gelen sebeplerindendir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

karın zarı

Türkçe karın zarı kelimelerinin İngilizce karşılığı.
n. peritoneum

karın zarı

Türkçe karın zarı kelimelerinin Fransızca karşılığı.
péritoine [le]

karın zarı

Türkçe karın zarı kelimelerinin Almanca karşılığı.
n. Bauchfell

Yanıtlar