Kar (Anlam Ayr��M��)

ISO 639:a

Kar (anlam ayrımı)

Kar (anlam ayırımı)

Vicuña (anlam ayrım)

Vikunya, Güney Amerika'da yaşayan bir hayvan.

ATR 42

ATR 42, Fransız-İtalyan uçak üreticisi olan ATR tarafından inşa edilmiş bir çift motorlu turboprop kısa mesafeli bölgesel yolcu uçağıdır. ATR 42, 42 ila 50 arası yolcu taşıyabilmektedir ve 2 pilot tarafından kontrol edilebilmektedir. ATR 72'nin bir önceki...

Andora - Coğrafi Verileri

Konum: Güneybatı Avrupa'da, Fransa ile İspanya ortasında yer almaktadır.Coğrafi konumu: 42 30 Kuzey derecesi, 1 30 Batı boylamıHaritadaki konumu: AvrupaYüzölçümü: toplam: 468 km²kara: 468 km²su: 0 km²Sınırları: toplam: 120.3 kmSınır komşuları: Fransa 56.

önek

Önek, öntakı ya da prefiks (Fransızca: ``prí©fixe``): Kök sözcüğün başına gelen eklere denir. Türkçe sondan eklemeli bir dil olduğundan ön ekler ile yeni sözcük türetimi yapılmaz. Türkçe kökenli tek ön ek, sıfatların başına gelerek anlam güçlendirmeye yar...

Pazar (ekonomi)

Pazar, ekonomide her türlü mal ve hizmetin alınıp satıldığı veya takas yoluyla el değiştirdiği yer olarak tanımlanmaktadır. Buna göre, semt pazarları, borsalar, fuar, sergi ve panayırlar, farklı ülkeler ile kişi veya kuruluşlar arasındaki değiş-tokuş faal...

Hakkari coğrafi bilgiler

Hakkâri çok engebeli bir bölgedir. Yüzölçmüünün % 87,5’u dağlardan % 10,5’u yaylalardan ibâret olup, ovaları sâdece % 2’dir.Dağları: Hakkâri’deki dağlar Güneydoğu Torosların uzantısıdır.

Muğla coğrafi bilgiler

Fizikî YapıMuğla ilinin % 77’si dağlar, % 12’si platolar ve % 11’i ovalarla kaplıdır. Akdeniz ve Ege Denizinde sâhilleri bulunan Muğla’nın kıyıları dünyânın en girintili ve çıkıntılı yerlerinden biridir. Bu kıyılarda pekçok körfez,...