Kara Athena

Kısaca: Kara Athena: Klasik Medeniyet'in Afro-Asyatik Kökleri, (İngilizce: Black Athena: The Afroasiatic Roots of Classical Civilization) Martin Bernal'in bir çalışmasıdır. Antik Yunan ve dolayısıyla Batı Medeniyetinin kültürel kökeninin Afro-Asyatik Antik Mısır ve Finike kültürlerine dayandığı faraziyesini ortaya koyar. ...devamı ☟

Kara Athena
Kara Athena

} Kara Athena: Klasik Medeniyet'in Afro-Asyatik Kökleri, (İngilizce: Black Athena: The Afroasiatic Roots of Classical Civilization)

Martin Bernal

'in bir çalışmasıdır. Antik Yunan ve dolayısıyla Batı Medeniyetinin kültürel kökeninin Afro-Asyatik Antik Mısır ve Finike kültürlerine dayandığı faraziyesini ortaya koyar. Batı medeniyetinin kökeninin Avrupa'daki 18. ve 19. yüzyıl ideolojik akımlarının etkisinde, bilimsel nesenellikten uzak olarak imal edildiğini ve özgün Avrupa medeniyetinin beşiği Yunanistan sloganının lanse edildiğini savunur. İdeolojik ve ırkçı öğelere sahip tarih yazımına göre Avrupa, Yunanistan ve Ariler dışında kalan köklerin görmezden gelindiğini ve zamanla silindiğini savunur.Bilim ve Ütopya dergisi, 21. Sayı, Mart 1996* "Eski Yunan mucizesi" yalanı üzerine,

Martin Bernal

'la Mülakat
Yayınlanmış bölümler *Bölüm I, Eski Yunanistan Uydurmacası Nasıl İmal Edildi, 1785-1985 (1987) *Bölüm II, Arkeolojik ve Belgesel Kanıtlar (1991) *Bölüm III, Dilbilimsel Kanıtlar (2006) Martin Bernal } Bernal'in çalışmalarının ilk konusu Çin Dili üzerine oldu. Cambridge Üniversitesi'nde Doğu çalışmalarında birincilik payeleri aldı. Sonra modern Çin tarihinde uzmanlaştı. Çinliler üzerine erken araştırmaları, "Kara Athena"'da neden kültürlerin tesirlerinin anlaşılmasındaki çalışmalarının dil-merkezli yaklaşımları temel aldığını, ve bazı dereceden arkeolojik delilleri ve tarihi notları reddettiğini açıklayabilir.

Martin Bernal

, kısa özgeçmiş
İhtilaflı Görüş Bernal'e göre Yunan medeniyetinin menşeinin iki esas kuramı vardır: "Arí model" ve "antik model". Arí model, daha sonra "zayıf" ve "kuvvetli" diye ayırdığı, Yunanlıların ilk yerleşimlerinin kuzey doğuda (yani merkezi Avrupada) olduğudur. "Kuvvetli kuram" Yunanistan'ın bulunduğu bölgeyi Arí'lerin gelmesinden önce meskun olmamış kabul eder. "Zayıf kuram" ise bu bölgenin Arí'lerin gelmesinden önce yerlilerine ait olduğunu kabul eder. Bernal kanıtları eksik olan sömürgeleştirme temelli Arí kuramı reddeder. Socrates, Plato and Aristo gibi dönemin Yunan tarihçilerinin Finike medeniyetinin Yunanistanı kolonileştirdiğine inanamalarını ispatlamalarına değinir. Bunu temel alarak, Yunanistanın kuzeyli istilacıların karışımı (Akalar, Danoalar, Argoslar vb.) ile bir Finike kolonisi tarafından kolonileştirildiğini açıkladığı bir yeni kuramı ortaya koyar. Araştırmanın Menşei Bernal, Antik Mısır ve Kuzey Afrika'nın tarihini açıklamak için kitabında okuyucuya, önde gelen Avrupalı liderlerin Mısır ve Kuzey Afrika hususunda ilgi ve hayranlık içeren ifadelerinin birçok örneklerini gösterir. 18nci ve 19ncu yüzyıl Avrupalı ırkçıları için, kendi medeniyetlerinin kökenlerinin Afrika'lıların ve Sami'lerin kolonileştirdiği Mora'lı barbarlar olması, tahammül edilebilir değildi. Bu yüzden arkeolojik ve dilbilimsel bütün kanıtları bir tarafa bırakıp kendi tarih tezlerini yazdılar. Barthold Georg Niebuhr ve Karl Ottfried Müller gibi 19ncu yüzyıl tarihçileri bilimsel disiplin ve kanıtları da bir tarafa bırakarak Arí modeli kurdular. Buna tarihi teze göre, Kuzeyden Mora'ya gelen saf Hint-Avrupa ırkından Dorlar ve Helenler buradaki vahşileri medenileştirip Avrupa medeniyetinin temellerini atmışlardı. Anadolu, Sümer, Finike ve Mısır medeniyetleri inkar ediliyordu. Arí modeli savunanlara göre Yunan medeniyetinden önce kayda değer bir medeniyet yoktu; varsa bile bunlar Yunan kültürünün alt kültürleri veya barbarlardı. Klasik Yunanca'nın yakınında konuşulan, Anadolu Dillerinin etkisiyle proto-Yunan dilinden çıktığının birçok kişi tarafından kabul görmesine ve kültürün karşılaştırılabilir öğelerin kaynaşması olarak geliştiğinin kabul edilmesine karşın Bernal, yakın doğu kültürlerinin Afrikalı öğelerinin altını çizer. Kitap, klasik batı merkezcil görüşe karşıt imajı nedeniyle Afro-Amerikan veya Afrikamerkezli hareketlere muazzam tesir etti. Bernal, Yunan dilinin, Hint-Avrupa dilinin, kültürel olarak tesiri altında kaldığı Mısır dili ve Sami dilleri ile temasından tekamül ettiğini faraziyesini ortaya koydu. Bazı Hint-Avrupa etimolojilerinde şu sıralarda kabul edilen bazı kelimeler de dahil, Yunanca kelimelerin birçok Mısır ve Sami kökenli örneklerine değindi. Bernal, M.Ö. 750 yılından önce onaylanmamış M.Ö. 1800 ve M.Ö. 1400 yıllarına ait Yunan Alfabesine ve M.Ö. 10 yüzyıl şairi Hesiod'a yer verdi. Tepkiler Kara Athena, akademik toplumda öfkeli bir münakaşayı ateşledi. Çoğu eleştirmenler, Yunan medeniyetinin menşeinin 19ncu yüzyıl ırkçılığı tarafından lekelenmiş olduğunu ifade eden Bernal'in çalışmasını kabul ederken, birçoğu Bernal'i hipotezinin spekülatif tabiatta olması ve uzmanlık alanının çok dışında çalışma yapmış olması nedeniyle şiddetle eleştirdi. Sonradan gelen bazı yazarlar, Bernal'in kültür, etnisite ve ırk hususlarında kafa karışıklığında olduğu, dilbilimsel olarak yetersiz ve sistematiklikten uzak olararak etimolojiyi ele aldığı hususlarında ağır bir şekilde eleştiride bulundular. Bernal yeri geldikçe, akademik camiayı, 19ncu yüzyıldan beri Afrika ve Sami uygarlığının önemini sürekli ve kasıtlı olarak kararmakla itham etti. Diğer taraftan İtalyan filolojist Giovanni Semerano'nun kuramlarında ise Bernal'in tezlerinin desteklendiği görülmektedir Linkler * Muazzez İlmiye Çığ ile söyleşi "Yunan Değil, Sümer" * Ancient Histories and Modern Humanities by John R. Lenz (Drew University) * With Black Athena into the third millennium CE? by Wim van Binsbergen * The Black Athena Debate from The World Ages Archive, a website operated by Meres J. Weche, who says "The aim of the World Ages Archive is to provide an extensive web-based reference for the study of ancient chronological revisionist, catastrophist..." * "Eski Yunan mucizesi" yalanı üzerine,

Martin Bernal

'la Mülakat
*

Martin Bernal

ile mülakat, Walter Cohen (İngilizce, PDF)
Kaynaklar }

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kara Athena Resimleri

Arwad Adası
6 yıl önce

Şövalyeleri'nin (Tapınaklıların) Denemesi) Martin Bernal, Black Athena Writes Back (Kara Athena Cevaplıyor) (Durham: Duke Üniversitesi Baskısı, 2001), sf....

Atina
3 yıl önce

sanılan 9 m boyundaki Tanrıça Athena Promakhos heykeli ile Parthenon'daki gene Phidias'ın yapıtı olan fildişi ve altından Athena heykelini Bizans imparatoru...

Atina, 1896, 2004, Amsterdam, Athena, Atina (anlam ayrım), Avrupa Birliği, Başkent, Berlin, Bratislava, Brüksel
Priene
3 yıl önce

alması ile Priene’ye gömdüğü hazinesine ulaştı ve adak olarak şehirdeki Athena tapınağını onardı. Roma ve Bizans yönetimi altında zengin bir şehir olarak...

Priene, 155, Athena, Bergama, Büyük İskender, Demeter, Dünyanın yedi harikası, Francis Dashwood, Isis, Kapadokya, Lidya
Poseidon
3 yıl önce

İsthmia yarışarı en meşhurlarıdır. Atina'daki Erekhteion'da, Poseidon'la Athena arasındaki yarışın izleri görülür; Poseidon, üç dişli asasını vurunca kaya...

Poseidon, Poseidon (mermi), Poseidon (mitoloji), Anlam ayrım
Caput medusae
6 yıl önce

umbilicus'tan başlayan ve karın boyunca yayılıp dolaşıma katılan venae paraumbilicales'in tıkanıp şişmesi durumudur. Caput medusae ismi, Athena tarafından saçları...

Percy Jackson
3 yıl önce

sorunları vardır. Athena'nın işareti, Annabeth'e Athena Parthenos'u bulmasını işaret etmektedir. Percy'nin itirazlarına rağmen Athena Parthenos'u yalnız...

Troya
3 yıl önce

Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi:02.09.2011 ^ goddess-athena.org, Troya Athena Tapınağı 10 Aralık 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi...

Truva, Truva (antik şehir), Truva Linux, Truva atı (mitoloji), Truva atı (bilgisayar), Truva Savaşı, Truva (gemi), Anlam ayrım
İlyada
3 yıl önce

Helena'nın Aphrodite'ye, sonra da kocasına çıkışması. Olympos'ta Zeus, Hera ve Athena arasında çatışma. Hera, Lykialı Pandaros'un savaşmama andını bozmasını sağlar...