Kara cisim ışıması

Kara cisim ışıması, herhangi bir cismin sıcaklığına bağlı olarak salınan elektromanyetik ışımadır. Elektromanyetik ışınma, oluşma tarzına göre iki gruba ayrılır.

Kara cisim ışıması

Kara cisim ışıması ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Kara cisim ışınımı

İlgili konuları ara

Yanıtlar