Kara Davut Paşa

Kara Davut Paşa Boşnak asıllı Osmanlı sadrazamı. Enderunda yetişti ve III. Mehmed döneminde saraya çuhadar, 1604'te de kapıcıbaşı oldu ve saraydan ayrıldı.

Kara Davut Paşa Boşnak asıllı Osmanlı sadrazamı. Enderunda yetişti ve III. Mehmed döneminde saraya çuhadar, 1604'te de kapıcıbaşı oldu ve saraydan ayrıldı. Rumeli Beylerbeyliği yaptı. Sultan I. Mustafa'nın tahta geçmesiyle Kaptan-ı Derya oldu ve tekrar Rumeli Beylerbeyliği'ne getirildi. I. Mustafa'nın kız kardeşi ile evlenerek saraya damat oldu ve vezirliğe yükseldi. Sırasıyla Silistre Beylerbeyi, Hotin Seferi sırasında da Rumeli Beylerbeyi oldu.

Valide Sultan'ın etkisinde kaldı ve Valide Sultan tarafından sadrazamlığa getirildi. II. Osman'ı öldürtmekle görevlendirildi. Padişahtan aldığı ferman ve Rumeli ve Anadolu kazaskerlerinin verdiği fetvalarla II. Osman'ı öldürtmek zorunda kaldı. Bunun üzerine halkın nefretini kazanarak görevinden azledildi. Yeniçerilerle sipahilerin kendisini öldürmek istemeleri üzerine saklandı, fakat bir süre sonra yeniçeriler tarafından yakalandı. Padişahın, II. Osman'ın öldürülmesi için verdiği fermanı ve kazaskerlerin verdiği fetvaları gösterdi ise de, sadrazam Gürcü Mehmed Paşa'nın emriyle öldürüldü.

FORSNET

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Kara Davut Paşa ilgili konular

 • Kara Davut Paşa

  Kara Davut Paşa Boşnak asıllı Osmanlı sadrazamı. Enderunda yetişti ve III. Mehmed döneminde saraya çuhadar, 1604'te de kapıcıbaşı oldu ve
 • Davut

  Davud (Arapça: داود, Dāwūd; İbranice: דוד, David; İng, Fr, Alm: David), İsrailoğullarının kurduğu İsrail Krallığı'nın üçüncü
 • Davut Paşa

  Koca Davut Paşa (d. ? - ö.
 • Koca Davut Paşa

  Koca Davut Paşa (d. ? - ö.
 • Damat Koca Davut Paşa

  Koca Davut Paşa (d. ? - ö.
 • Davutpaşa Lisesi

  Davutpaşa Anadolu Lisesi, İstanbul Fatih'te yer alan tarihi II. Bayezid'e kadar uzanan ortaöğretim kurumudur.
 • Davut Paşa Hamamı

  Davut Paşa Hamamı, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, taş köprünün yanında bulunan çifte hamamdır. II.
 • Kara Davut

  Kara Davut Osmanlı dönemi bilim adamı. Bursa'da vefat etmiş olup Bursa'da bir semte adını vermiştir. H. 948 - M. 1541'de doğmuştur. En meşhu
 • Kara Davut (anlam ayrımı)

  * Kara Davut - 16.
 • Kara Davut (roman)

  Kara Davut Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu'nun 1928 yılında İstanbul’da yayımlanan tarihi romanıdır.