Kara Han

Kara Han ya da Kayra Han, Altaylılar, Ostyaklar veya Yakutlar gibi bazı sibiryalı toplumların mitolojilerinde gökün 7`nci katında oturan yüksek derecede bir tanrı.

Kara Han ya da Kayra Han, Altaylılar, Ostyaklar veya Yakutlar gibi bazı sibiryalı toplumların mitolojilerinde gökün 7`nci katında oturan yüksek derecede bir tanrı.

Altayların yaratılış efsanesinde dünyanın yaratıcısı olarak gösterilir. Kara Han bu efsanede ayrıca tüm Tengricilikte yeraltı aleminin tanrısı olarak tanılan Erlik Han`a ceza olarak yeraltı aleminin tanrısı olma görevini verir.

Ayrıca bakınızKaynakça

 • Türk Mitolojisi, Yazar:Murat Uraz, ISBN 9759792359


mitoloji-taslak


İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Kara Han ilgili konular

 • Erlik

  Erlik han eski Türklerin ve Moğolların inanci Tengricilikte yeraltı aleminin efendisidir (Yeraltı alemi=Yerlik/Erlik). Tengri'nin oğlu olmasına
 • Altay Han

  Altay Han [Altaylar]ın [Tengricilik] inancında, güçlü bir Yer Su dağ ruhudur. Altaylar onun [Altay dağları]nın en yüksek zirvesinde oturduğ
 • Demir Han

  Demir Han, Yakutların Tengricilik inancında, Yer Su`ların arasında ileri gelen ve tanrı ayarında bulunan ruhlardan biridir. Dağ başlarında ot
 • Erklik Han

  Erkliğ Han - Türk ve Altay mitolojisinde Uzay Tanrısı. Yıldızlardan, göktaşlarından ve gök nesnelerinden sorumludur.
 • Kara Han

  Kara Han ya da Kayra Han, Altaylılar, Ostyaklar veya Yakutlar gibi bazı sibiryalı toplumların mitolojilerinde gökün 7`nci katında oturan yükse
 • Şıngay Han

  Şıngay Han - Türk ve Altay mitolojisinde Kargaşa Tanrısı. Çıngay Han olarak da bilinir. Yeryüzünde kargaşa çıkarır. Karışıklığa seb
 • Kerey Han

  Kerey Han - Türk ve Altay mitolojisinde Arabozuculuk Tanrısı. Kirey Han olarak da söylenir. Yeryüzündeki kötülükleri yönetir. İnsanlar aras
 • Erkliğ Han

  Erkliğ Han - Türk ve Altay mitolojisinde Uzay Tanrısı. Yıldızlardan, göktaşlarından ve gök nesnelerinden sorumludur. Erklik olarak da söyle
 • Kara Oğlanlar

  Karaoğlanlar – Türk ve Altay mitolojisinde Kötülük Tanrıları. Karaerler de denir. Erlik Han’ın oğullarıdırlar. Sayıları dokuzdur. Mo
 • Karaş Han

  Karaş Han - Türk ve Altay mitolojisinde Karanlık Tanrısı. Karış Han olarak da bilinir. Altay mitolojisinde, Erlik'in dokuz oğlundan biri oldu
Kara Han
Kara Han