Kara Han

Kısaca: Kara Han ya da Kayra Han, Altaylılar, Ostyaklar veya Yakutlar gibi bazı sibiryalı toplumların mitolojilerinde gökün 7`nci katında oturan yüksek derecede bir tanrı. ...devamı ☟

Kara Han
Kara Han

Kara Han ya da Kayra Han, Altaylılar, Ostyaklar veya Yakutlar gibi bazı sibiryalı toplumların mitolojilerinde gökün 7`nci katında oturan yüksek derecede bir tanrı.

Altayların yaratılış efsanesinde dünyanın yaratıcısı olarak gösterilir. Kara Han bu efsanede ayrıca tüm Tengricilikte yeraltı aleminin tanrısı olarak tanılan Erlik Han`a ceza olarak yeraltı aleminin tanrısı olma görevini verir.

Ayrıca bakınızKaynakça

  • Türk Mitolojisi, Yazar:Murat Uraz, ISBN 9759792359


mitoloji-taslak

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kayra Han
4 yıl önce

Çünkü Kara sözcüğü içerisinde daha çok olumsuz anlamlar barındırır. Kara Han farklı bir mitolojik kişiliktir (Oğuz Han’ın babasıdır). Kara Han ile karıştırılmamalıdır...

Kara Han, Altaylılar, Erlik Han, Mitoloji, Sibirya, Taslak, Tengricilik, Türk Mitolojisi, Yakutlar, Yaratılış Destanı (Altay), Ostyaklar
Ay Han
4 yıl önce

Oğuz Han’ın babasının adı Kara Han, iken bazı kaynaklarda Ay olarak gösterilmesi bu kelime benzeşimi nedeniyle olabilir. Hâlbuki gerçekte Ay Han, Oğuz...

Oğuz Han
1 yıl önce

babası Kara Han'dır. Oğuz Kağan Destanı'nın baş kahramanıdır ve destanda Zülkarneyn adlı peygamber ve Asya Hun Devleti'nin hükümdarı Mete Han ile özdeşleştirilmiştir...

Dirse Han Oğlu Boğaç Han
1 yıl önce

Dirse Han Oğlu Boğaç Han, Dede Korkut Kitabı'nın bölümlerinden birini oluşturan öykü. Bayındır Han'ın sohbetine giden Dirse Han'ın Kara Otağa oturtulması...

Dirse Han Oğlu Boğaç Han, Basat`ın Tepegöz`ü í–ldürmesi, Begin Oğlu Emren, Dede Korkut, Dede Korkut hikayeleri, Duha Koca Oğlu Deli Dumrul, Hikayet-i Bamsı Beyrek, Hikayet-i Han Oğlu Boğaç Han, Hikayet-i Salur Kazan`ın Evi Yağmalanduğudur, Kam Büre Bey Oğlu Bamsı Beyrek, Kanlı Koca Oğlu Kanturalı
Kara Oğlanlar
4 yıl önce

Erlik Han’ın oğullarıdırlar. Sayıları dokuzdur. Moğolların “Dokuz Kana Susamış Tanrı”ları ile benzerlik gösterirler. İnsanlara kötülükler getiren kara fırtınalar...

Erlik
1 yıl önce

İhtiyar ve çirkin bir görüntüye sahiptir. Kara renkle simgelenir. Kendisine kara at kurban edilir. Kayra Han ilk önce bir varlık yaratmış onun aracılığı...

Erlik, Kam, Mitoloji, Sibirya, Taslak, Tengri, Tengricilik, Tundra, Wilhelm Radloff, Mamut, Dolganlar
Çağatay han
1 yıl önce

Ögedayı büyük han ilan etti. Cengiz Yasası konusundaki uzmanlığı dolayısıyla devlet yönetiminde büyük saygınlık kazandı. Cengiz tarafından Kara Hıtay'in toprakları...

Çağatay Han, Cengiz Han, Doğu Türkistan, Harezm, Hindistan, Marco Polo, Maveraünnehir, Moğolistan, Moğollar, Çin, í–geday
Kerim Han Zend
1 yıl önce

Kerim Han Zend (Farsça: کریم خان زند/ Karim Khān Zand), 1705; Şiraz - 1 Mart 1779; Şiraz) İran'ın hükümdarı ve 1760 - 1779 yılları arasında İran'ın fiili...