Kara İskender (1420-1437), Karakoyunlular hükümdarı.
"Deli" İskender Bey olarak anıldı.

Kara İskender

Karakoyunlu Devleti hükümdarı (1420-1437). "Deli" İskender Bey olarak anıldı. Babası Karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf döneminde Kerkük emiri idi. 1420'de 1434'te Karakoyunlu Devleti üzerine tedip harekatı düzenleyen Devleti|Timurlu] hükümdarı Şah Ruh Han'ın önünden kaçarken Akkoyunlu Beyi Karayölük Osman Bey'i öldürdü ve Osmanlı Devleti'ne sığındı. 1435-36 kışında Tokat'ta kalan İskender Bey 1436'da döndüğü ülkesinde iki yıl daha tahtta kalabildi ve kardeşi Cihan Şah tarafından tahttan indirildi. 1440'ta ise Alaıncak kalesinde öldürüldü. Torunu Pir Kuli Bey'in oğlu Veys Kulı Bey'den Güney Hindistan'da hüküm süren Müslüman hanedan Kutbşahlar ortaya çıkmıştır. }

Yanıtlar