Karaayak ya da Blackfoot/Blackfeet şu anlamlara gelebilir:

Karaayak

Karaayak ya da Blackfoot/Blackfeet şu anlamlara gelebilir: * Karaayaklar, Kanada'da ve ABD'de yaşayan Algonkin halkı * Karaayakça, Kanada'da ve ABD'de konuşulan Algonkin dili * Karaayak Lakotaları, ABD'de yaşayan Sihasapa Lakotaları

Yanıtlar