Karaborsa

Karaborsa Karaborsa, genellikle halk arasında, ucuza mal stoklanıp darlık veya çeşitli nedenlerle kendiliğinden bir mal darlığı ortaya çıktığında eldeki malların çok pahalıya satıldığı ortama verilen addır. İktisat teorisinde ise karaborsa, mal dengelerini bozan bir idare fiyatın ilanı ile bu fiyatın çok üstünde bir satış bedelinin oluştuğu paralel piyasa olarak tanımlanır. Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Karaborsa İnsanların ve hayvanların ihtiyaç maddelerini piyasadan toplayıp, pahalandığı zaman satmak. Lügatte hak yemek, haksızlık etmek ve kötü muamele etmek manasına olup, meşru olmayan kazanç yollarından birisidir. Karaborsaya “ihtikar”da denir.

Karaborsa Karaborsa, genellikle halk arasında, ucuza mal stoklanıp darlık veya çeşitli nedenlerle kendiliğinden bir mal darlığı ortaya çıktığında eldeki malların çok pahalıya satıldığı ortama verilen addır. İktisat teorisinde ise karaborsa, mal dengelerini bozan bir idare fiyatın ilanı ile bu fiyatın çok üstünde bir satış bedelinin oluştuğu paralel piyasa olarak tanımlanır.

Karaborsa, yeryüzündeki bütün toplumlarda suç ve çirkin bir iş sayılmıştır. Hemen hemen her devlet, karaborsacılığı yasaklamış, bunun için kanunlarında müeyyideler koymuştur. Bir milletin iktisat sistemini allak bullak eden, devletin iktisadi tedbirlerini geçersiz hale getiren ve milleti aşırı derecede sıkıntıya sokan karaborsa, hayatın çekilmez hale gelmesine sebeb olur. Komünizmin ve kapitalizmin hüküm sürdüğü ülkelerle, serbest piyasaya dayanmayan ve aşırı devletçiliğin tatbik edildiği ülkelerde karaborsa yaygın olup, çok fazla bir şekilde yürütülmektedir.

Ülkemizde karaborsa ile mal temin edip piyasaya sürmek kanunen suçtur. Gerek Türk Ticaret Kanununda ve gerekse Milli Koruma Kanununda bu hususta cezai müeyyideler konmuştur. Ayrıca serbest piyasa ekonomisine dayanan iktisadi bir sistem tatbik edilmeye çalışılarak, karaborsacılık yapmak isteyenlere engel olunmaya çalışılmaktadır. Sosyal hayatta derin yaralar açan ve iktisadi sistemlerdeki tedbirleri ortadan kaldıran karaborsaya engel olmanın en gerçekçi yolu; ihtiyaç duyulan malları üretmek veya zamanında ithalini sağlamak ve bu işi yapmak için fırsat kollayanları caydırıcı hükümlerle ve zorluklarla vazgeçirmeye çalışmakla beraber, ahlaki açıdan bu işin çirkinliğini vicdanlara yerleştirmektir. Bu da insanlara din ve ahlak eğitiminin verilmesiyle sağlanır.

Diğer anlamları

karaborsa

Osmanlıca karaborsa kelimesinin Türkçe karşılığı.
Piyasadan çekilen eşyanın, yüksek fiatla satıldığı gizli pazar.

karaborsa

Türkçe karaborsa kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. black market

karaborsa

piyasada olmayan malın gizlice yüksek fiyatla alınıp satılması işi.

karaborsa

Türkçe karaborsa kelimesinin Fransızca karşılığı.
marché noir

karaborsa

Türkçe karaborsa kelimesinin Almanca karşılığı.
Schwarzhandel, Schwarzmarkt, Schiebung

karaborsa

Piyasada olmayan malın gizlice, el altından yüksek fiyatla alınıp satılması."Karaborsacılar toplumun kanını emiyorlar."

karaborsa

Piyasada olmayan malın gizlice, el altından yüksek fiyatla alınıp satılması."Karaborsacılar toplumun kanını emiyorlar."

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Karaborsa ilgili konular

 • Karaborsa

  Karaborsa Karaborsa, genellikle halk arasında, ucuza mal stoklanıp darlık veya çeşitli nedenlerle kendiliğinden bir mal darlığı ortaya çıkt
 • Narh

  Narh Yiyecek ve diğer tüketim mallarına konulan fiyat sınırı, sınırlandırma ve kontrol altında tutma, sabit fiyat tesbit etme. Devletin piya
 • Lonca

  Lonca eskiden belirli bir şehirde oturan sanatkâr ve sanâyicilerin mensup oldukları meslekî teşkilat.
 • Napoli

  İtalya'da bir liman şehri. Nüfusu 1.500.000 dir. Şehir, Napoli koyunun en güzel bir yerinde kurulmuştur. Vezüv yanardağının ...
 • Varlık vergisi

  11 Kasım 1941 tarihinde, özellikle gayrimüslüm ticaret erbabını hedefleyen varlık vergisi kanunu çıkartıldı. II. Dünya Savaşı yılların
 • Küba - Ekonomik Göstergeler

  Ekonomiye genel bakış: Devlet, ekonomi ve yabancı ticaretin kontrolünde en büyük rolü oynar. Hükümet, son dönemde bütçe açığını kapat
 • Küba'nın sağlık sistemi

  Küba, 11 milyon nüfus ve 111 bin km2 yüzölçümüne sahip, kilometre kareye 95 kişilik nüfus yoğunluğu bulunan, göreceli olarak düşük bir
 • Xbox 360

  Xbox 360, Microsoft'un ürettiği 7. nesil oyun konsoludur. 27 Kasım 2005'te eski nesil Xbox'ın devamı olarak Amerika'da piyasaya çıktı.
 • Cumhuriyet Halk Partisi (1935)

  Cumhuriyet Halk Partisi (kısaca CHP), 9 Eylül 1923'te Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan ve Atatürkçü, sosyal liberal ve sosyal demokrat
 • Döviz piyasaları

  Yatırım, hedging, spekülasyon amacıyla yapılan hareketlerin gerçekleştiği döviz piyasaları 24 saat açıktır. Açılış Sidney ve Tokyo`da
Karaborsa
karaborsa