Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü |- | colspan="2" style="background-color:#fff; text-align:center" | |- style="vertical-align: top;" ! Kuruluş Yılı |style="padding-right: 1em;" | 1969 |- style="vertical-align: top;" ! Bölüm Başkanı |style="padding-right: 1em;" | Prof.Dr İsmail Hakkı Altaş |- style="vertical-align: top;" ! Yeri |style="padding-right: 1em;" | Kanuni Kampüsü, 61080 Trabzon |- style="vertical-align: top;" ! Kontenjanı |style="padding-right: 1em;" | 100 ( +100 II.Ö) |- style="vertical-align: top;" ! İnternet Sitesi |style="padding-right: 1em;" | http://eee.ktu.edu.tr |} Bölüm, Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Kampüsü içinde yer alan kendi bölüm binasındaki derslik ve laboratuarları ile her yıl 600 civarında lisans öğrencisine hizmet vermektedir. Her yıl 85-100 arasında öğrenci alınan bölümde 5 profesör, 3 doçent, 8 yardımcı doçent, 3 öğretim görevlisi ve bir uzman bulunmaktadır. Ayrıca 19 araştırma görevlisi de eğitim-öğretimin değişik kademelerinde yardımcı elemanlar olarak hizmet vermektedir. == Tarihi gelişim == Bugünkü Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü eğitim-öğretimine 1969 yılında Makina-Elektrik Fakültesi bünyesinde Elektrik Mühendisliği Bölümü olarak başladı. Bölümün ilk mezunları beş yıllık bir eğitim-öğretim programı sonucunda Elektrik Yüksek Mühendisi unvanına sahip oldular. Sonraki yıllarda dört yıllık lisans programına geçilerek programı başarıyla tamamlayanlara Elektrik Mühendisi unvanı verilmeye başlandı. Bölüm, 1982 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü adını aldı ve 2547 sayılı yasa ile oluşturulan Mühendislik-Mimarlık Fakültesine bağlandı. == Eğitim == Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü dört yıllık programıyla lisans eğitimi vermektedir. Öğrenciler 5.yarıyılda "Elektrik ve Kontrol" ile "Elektronik ve Haberleşme" kollarından birini seçerler. Bu kollardan mezun olan oğrencilere Elektrik-Elektronik Mühendisi unvanı verilir. 1998-1999 öğretim yılına kadar Elektrik kolu mezunlarına sadece Elektrik Mühendisi, Elektronik-Haberleşme kolu mezunlarına da sadece Elektronik Mühendisi unvanının verildiği uygulamadan Yüksek Öğretim Kurumunun da uygun görmesiyle vazgeçilmiş ve her iki dal mezunlarına da artık Elektrik-Elektronik Mühendisi olarak ortak bir unvan verilmesi kararlaştırılmıştır. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde 1997-1998 eğitim-öğretim yılından itibaren Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı(İngilizce) konularak yabancı dille eğitim programı uygulanmaya başlanmıştır(%30 yabancı dilde eğitim verilmektedir). Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı'na girerek başarılı olanlar doğrudan 1.sınıfa kayıt yaparlar. Bu sınavı başaramayanlar ise bir yıl yabancı dil hazırlık okurlar. == Laboratuvarlar == Bölümün laboratuvar olanakları geniştir. Bu laboratuvarlardan başka bölümün amaçları ve lisans ders programlarına paralel olarak Biomedikal Laboratuvarı da planlanmış ve kuruluşuna başlanmıştır. Laboratuvarların çoğunluğunda Lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) çalışmaları yürütülebilmekte, KTÜ Araştırma Fonu’nun olanaklarından yararlanılarak eğitim öğretimin yanı sıra araştırma geliştirme özellikleri daha üst düzeylere çıkarılmaya çalışılmaktadır. Laboratuvarlardaki donanım, ülke ve bölge kuruluşlarının gereksinim duyacağı araştırma-geliştirme, kalite-kontrol desteğini verebilecek biçimde kullanıma açıktır. === Araştırma laboratuarları === * Digital Signal Processing Laboratuvarı * Akıllı Sistemler ve Otomasyon Laboratuvarı: Laboratuarda, bulanık mantık, yapay sinir ağları ve genetik algoritma tabanlı kontrol ve optimizasyon çalışmaları yürütülmektedir. Bu çalışmaların yürütülmesi için laboratuarda NI DAQ sistem, NI ELVIS ve diğer birçok kontrol modülleri, ayrıca TINA LAB PRO devre tasarım yazılım ve donanımı bulunmaktadır. MATLAB ve VISSIM gibi yazılımlar da laboratuarda kullanılabilmektedir. Ayrıca gerekli bilgisayar, test cihazları ve ölçü aletleri de laboratuarda bulunmaktadır. * Sayısal İşaret İşleme Laboratuvarı * Biyomedikal İşaret ve Görüntü İşleme Laboratuvarı === Lisans laboratuvarı === * Temel Elektroteknik ve Ölçme Laboratuvarı: Bu laboratuvarda elektrik mühendisliğinin temel bilgilerini içeren "Temel Elektroteknik Laboratuvarı" ile elektriksel ölçmelere ilişkin "Elektrik Ölçme Laboratuvarı" uygulamaları yapılmaktadır. Laboratuvarda bu amaçlara yönelik elektrik-elektronik donanım vardır.Ayrıca Osioskop gibi ölçü araçlarının tüm yapısı incelenebilir. * Elektronik Laboratuvarı: Bu laboratuvarda anolog-sayısal elektronik devreler ve devre elemanlarının özelliklerini incelemeye yönelik "Elektronik Laboratuvarı I" ve "Elektronik Laboratuvarı II" uygulamaları yapılmaktadır. Bu amaca yönelik deney setleri, ölçü ve test donanımlarıı vardır.Bir Transistörün veya Op-Amp'ın tüm karakteristiğini öğrenen öğrenci pratikte ne işe yaradığını ve devreye niye uygulandığını bilmez. * Lojik Devreler ve Mikrobilgisayarlar Laboratuvarı: Bu laboratuvarda "Lojik Devreler Laboratuvarı" ve "Mikrobilgisayarlar Laboratuvarı" uygulamaları yürütülmektedir. Temel mantıksal devreler ve mikroişlemci deney setleri ile ölçüm ve test donanımı vardır. * İletişim (Telekomünikasyon) Laboratuvarı: TV-video, analog-sayısal işaret işleme, görüntü işleme vb., iletişim sistemlerine ilişkin deney setleri, ölçüm ve test donanımı vardır. Laboratuvar ayrıcıa 250 kişilik bir stüdyoyu da içermektedir. * Mikrodalga ve Antenler Laboratuvarı: Çeşitli mikrodalga deney setleri, osilatörler, hatlar ve anten türleri ile bunlara ilişkin ölçüm ve test donanımı vardır. * Bilgisayar Yazılım Programlama Laboratuvarı: Bu laboratuvarda PC ve AT uyumlu değişik bilgisayarlar ve çevre donanımı bulunmaktadır. Bir yandan bilgisayar yazılımı ve programlama dilleri uygulamaları yapılırken bir yandan da bölümün diğer ders ve laboratuvarlarına ilişkin yazılım geliştirme etkinlikleri gerçekleştirilmektedir. * Elektrik Makinaları,Güç Elektroniği ve Sürücü Düzenekler Laboratuvarı: Bu laboratuvarda, elektromekanik enerji dönüşüm sistemleri, bunların sürücü düzenekleri ve güç elektroniği devreleri ile devre elemanlarının özellikleri ve uygulamasına yönelik "Elektrik Makinaları Laboratuvarı", "Güç Elektroniği Laboratuvarı" ve "Sürücü Düzenekler Laboratuvarı" gerçekleştirilmektedir. 1-5kW boyutlarında çeşitli elektrik makinaları, ölçüm ve test cihazları, değişik sürücü düzenekler donanımı vardır. * Kontrol Sistemleri ve Süreç denetimi Laboratuvarı: Bu laboratuvarda kontrol sistemleri deneyleri yapılmaktadır. Laboratuvarda servomekanizma deney düzenekleri, seviye ve ısı denetimi, mikroişlemcili motor denetim düzenekleri ve ilgili ölçüm donanımından başka kontrol sistemleri simülasyonu ve tasarımı için bilgisayar yazılım laboratuvarı olanaklarından da yararlanılmaktadır. * Güç Sistemleri Laboratuvarı: Bu laboratuvarda enerji sistemleri çözümlemesi, enerji sistemleri ölçümleri koruma donanımı deneyleri yapılmaktadır. Laboratuvarda enerji sistemi donanımı için Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği Laboratuvarı, sistem çözümleme için bilgisayar yazılım Laboratuvarı olanaklarından yararlanılmakta, röle ölçü ve test cihazları, topraklama test cihazları vb. gibi donanım da yer almaktadır. * Davut Yurtdaş PC-LAB * İnform CAD-LAB: Bu laboratuvar bilgisayar destekli tasarım laboratuarıdır. Laboratuarda Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde kullanılan proje çizimi ve elektronik devre tasarımı ile ilgili yazılımların uygulamaları yapılır. * SİMULAB: Simülasyon laboratuarıdır. Ölçme ve Temel Elektrik Laboratuarlarında yapılmakta olan deneyleri deney masasında gerçekleştirmeden önce teori ve altyapısı ile ilgili bilgisayar simülasyonlarının bu laboratuarda yapılır. Ayrıca yine bilgisayar destekli ölçme ve otomasyona dayalı deneylere de bu SİMULAB ortamında yer verilir. == İç bağlantılar == * Karadeniz Teknik Üniversitesi * KTÜ Bilgisayar Mühendisliği * KTÜ Makina Mühendisliği == Dış bağlantılar == * Bölümün ağ-adresi * KTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Digital Signal Processing Labaratuvarı ağ-adresi * KTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Biyomedikal İşaret ve Görüntü İşleme Laboratuvarı ağ-adresi

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar