Karahanlılar Devleti

Karahanlı Devleti, 840 - 1212 yılları arasında Orta Asya ve günümüz Doğu Türkistan toprakları üzerinde hüküm sürmüş bir Türk devletidir.
Bazı tarihi kaynaklarda bu krallık, "İlekhan Krallığı" olur.

Karahanlılar Devleti

Karahanlılar Devleti ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Karahanlı Devleti

İlgili konuları ara

Yanıtlar