Karahanlılar imparatorluğu

Karahanlı Devleti, 840 - 1212 yılları arasında Orta Asya ve günümüz Doğu Türkistan toprakları üzerinde hüküm sürmüş bir Türk devletidir.
Bazı tarihi kaynaklarda bu krallık, "İlekhan Krallığı" olur.

Karahanlılar imparatorluğu

Karahanlılar imparatorluğu ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Karahanlılar

Yanıtlar