Karaim

Kısaca: Karaim ya da Karayit bir Yahudi mezhebidir. Karaim terimi İbranice Ba'alei ha-Mikra (yazıtların halkı) eşanlamı ile bilinir. ...devamı ☟

karaim
Karaim

Karaim ya da Karayit bir Yahudi mezhebidir. Karaim terimi İbranice ``Ba`alei ha-Mikra`` (yazıtların halkı) eşanlamı ile bilinir. Karaimler, Yahudilerin ana din kitabı olan Tora Yazıtları`ndan başka bir kaynak tanımaz, sözel kuralları kendi inancı için bağlayıcı bulmazlar. Yahudiliğin diğer kutsal kitabı olan, ancak sözel gelenek ve kuralların bir derlemesini oluşturan Talmud, Karaimlerce tanınmamaktadır. Tek kaynakları Tevrat olduğundan bazı dini bayramları farklı biçimde kutlarlar. Birtakım dini gelenek ve göreneklere özellikle uymadıklarını belirtmelerindendir ki diğer Yahudilerce ayrıksı bir mezhep olarak görülür.

Tarihi

Karaim akımı 8. yüzyılda Babil`deki din adamları arasında başgösteren bir ideolojik çekişme sonucu, Anan ben David tarafından oluşturuldu. Kurucularının "Tora`yı dikkatlice incele ancak benim yorumlarıma asla güvenme" biçimindeki ana deyişi, bu akımı özet olarak simgeler.

İstanbul`da Karaimler

Bugün İstanbul`da az sayıda Karaim yaşamaktadır. Şehirde Doğu Roma döneminden beri bir Karaim nüfusu olmuştur. Hasköy`de Doğu Roma döneminden kalma ``Kadoş be Kuşta Bene Mikra`` adında bir sinagogları vardır. Bu sinagog 1536`da büyük bir onarımdan geçmiş, ancak 1774 yangınından sonra 1800`de yeniden inşa edilmiştir.

Karaimler 17. yüzyıldan itibaren yoğun biçimde Kırım`a göç etmişlerdir. İstanbul`da 40-50 kadar aile kalmıştır.

Kaynak

  • Kitap belirt
| son =Koçoğlu
| ilk =Yahya 
| yazarurl = 
| yardımcıyazarlar= 
| yıl =2001 
| başlık =Azınlık Gençleri Anlatıyor 
| yayımcı=Metis Yayınları 
| yer=İstanbul 
| id =ISBN 975 342 336 5 


Kaynaklar

Vikipedi

karaim

çoğunluğu türk soyundan olan ve çoğu polonya topraklarında oturan bir musevi topluluğu.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Karaim Sinagogu
6 yıl önce

Karaim Sinagogu, Hasköy, Beyoğlunda bulunan ve Karay Yahudilerine hizmet sunan bir sinagogdur. Karay Yahudileri, Türkiye Musevi Cemaati tarafından temsil...

Karayca
6 yıl önce

içerikli olmayan Karayca yazılarda yazılmıştır: Örneğin Varşova`da yayınlanan karaim aivazy(?) adlı dergi. Ancak bugün bu lehçe artık yok olmak üzeredir. Litvanya'nın...

Karayca, Afşarca, Altay Dil Ailesi, Altay dili, Argu grubu, Ayni dili, Azerice, Baltık Denizi, Baraba dili, Batı Yugurca, Başkurtça
Karaylar
3 yıl önce

olup Kiev'de ikamet etmektedir. Karaylar her sene Kırım'da toplanırlar. Karaim kelimesinin kökeni hakkında pek çok görüş ortaya atılmıştır. Karay kelimesinin...

Karaylar, 1397, 1398, 1997, ABD, Kırım, Litvanya, Polonya, Romanya, Tatar, Ukrayna
Kıpçak Grubu
3 yıl önce

Kıpçak–Kuman (Batı Kıpçak, Karadeniz-Hazar): Karaçay-Balkarca, Kumukça, Karaimce, Kırımçakça; Oğuz dilleri ile karışık: Urumca, Kırım Tatarcası Kıpçak–Nogay...

Kıpçak grubu, Ardahan, Argu grubu, Artvin, Azerbeycan, Başkurtça, Dağıstan, Erzurum, Kafkas, Karaimce, Karakalpakça
Hasköy Musevi Mezarlığı
3 yıl önce

cemaatinin ölülerinin gömülmesi için kullanılmaktadır. Ancak bir köşede Karaim cemaatinin de mezar alanı vardır. 1972 yılında Haliç Köprüsü ve köprüye...

Trakai
6 yıl önce

consists of 260 members living in the former capital city of Trakai (Troch in Karaim and Troki in Polish; 65 persons) ^ © Department of Statistics to the Government...

Çufutkale
3 yıl önce

göçmüşler ve şimdiki Bahçesaray’da yaşamaya başlamışlardır. Tatar hakimiyetinde Karaim (Karay) Türkü esnaf ve tüccarlar kasabaya yerleşmişlerdir. Tatarlar göçtükten...

Çufutkale, Bahçesaray, Bizans, Cenevizliler, Eski Ahit, Karay Türkleri, Kırım, Musevi, Musevilik, Ortaçağ, Taslak
Nikolay Baskakov
3 yıl önce

kökleri üzerinedir. Baskakov, Özbek, Karakalpak, Nogay, Hakas, Tatar, Altay, Karaim, Uygur, Türkmen ve başka Türk dillerine ait çok sayıda çalışma, grametik...