Karakter Teorisi

Karakter teorisi, psikolojide kişilik teorisi için bir yaklaşım.

Karakter teorisi, psikolojide kişilik teorisi için bir yaklaşım.

Bir kişinin sahip olduğu kişilik ve bireysellikler arasında fazlaca çeşitlemek için tipik olarak başvurulan duygular, düşünceler ve davranış kalıpları. Uysal alan yapımı içerisinde bazı incelemeler, faktör analizinin statiksel tekniklerini kullanarak, kişiliğin içerdiği önde gelen bakış açıları olan boydan boya durağan durumlara denen karakteri farz eder. Özellikle Eysenck (1967, 1991) kişiliği 3 majör karaktere indirmiş buna rağmen diğerleri (örn. McCrae ve Costa, 1987) 5 olduğunu varsaymışlardır. Bundan başka faktör olduğunu varsayan diğer yandaşlar vardır (örn, Saucier ve Goldberg, 1998; Raymond Cattell, 1970).

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Karakter Teorisi ilgili konular

 • Faydacılık

  Jeremy Bentham (1748-1832) ve James Mill (1773-1836) tarafından geliştirilen ve daha sonra J. S. Mill’ce işlenip geliştirilen bir ahlak ve siyas
 • Davranış

  Bir nesnenin, özellikle de canlı bir yaratığın, bir organizmanın belli bir ortamdaki hareket tarzı, canlıların çeşitli durum ve ortamlardak
 • Sosyal psikoloji

  Psikoloji biliminin bir şubesi olarak daha fazla sosyal (toplumsal) davranış biçimleri üzerinde inceleme yapan, fert-toplum ve insanlar arası et
 • Psikopatoloji

  Psikopatoloji, akıl hastalığı, ruhsal bunalım, anormal/uyumsuz davranış davranış üzerine araştırma dalidir. Bu terim genel olarak psikiyat
 • Arthur Danto

  Arthur Coleman Danto (1924) Amerikalı sanat eleştirmeni, profesör and filozoftur. Günümüz estetik teorisinin önemli isimlerindendir.
 • Nörotisizm

  (N-Faktörü) Eysenck, psikiyatrik bozuklukları sınıflandırmaya çalışırken, bazı durumlar için tıbbi teşhisin uygun olabileceğini, ama ö
 • Maslow teorisi

  Maslow teorisi veya ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisi, ABD'li psikolog Abraham Maslow tarafından 1943 yılında yayınlanmış bir çalışmada ortaya
 • Karakter Teorisi

  Karakter teorisi, psikolojide kişilik teorisi için bir yaklaşım.
 • Kişilik psikolojisi

  Kişilik psikolojisi, bireylerin kendilerine özgü davranış, düşünce ve duygu biçimleriyle ilgilenir.Doğan Cüceloğlu (1991), ''İnsan ve Dav
 • Klinik psikoloji

  Klinik psikoloji bireyin zihinsel, davranışsal ve duygusal bozukluklarını inceyen psikoloji dalıdır. Psikoterapi yöntemlerini sıklıkla kullan