Karakter Teorisi

Kısaca: Karakter teorisi, psikolojide kişilik teorisi için bir yaklaşım. ...devamı ☟

Karakter teorisi, psikolojide kişilik teorisi için bir yaklaşım.

Bir kişinin sahip olduğu kişilik ve bireysellikler arasında fazlaca çeşitlemek için tipik olarak başvurulan duygular, düşünceler ve davranış kalıpları. Uysal alan yapımı içerisinde bazı incelemeler, faktör analizinin statiksel tekniklerini kullanarak, kişiliğin içerdiği önde gelen bakış açıları olan boydan boya durağan durumlara denen karakteri farz eder. Özellikle Eysenck (1967, 1991) kişiliği 3 majör karaktere indirmiş buna rağmen diğerleri (örn. McCrae ve Costa, 1987) 5 olduğunu varsaymışlardır. Bundan başka faktör olduğunu varsayan diğer yandaşlar vardır (örn, Saucier ve Goldberg, 1998; Raymond Cattell, 1970).

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.