Karakter teorisi, psikolojide kişilik teorisi için bir yaklaşım.

Karakter Teorisi

Karakter teorisi, psikolojide kişilik teorisi için bir yaklaşım.

Bir kişinin sahip olduğu kişilik ve bireysellikler arasında fazlaca çeşitlemek için tipik olarak başvurulan duygular, düşünceler ve davranış kalıpları. Uysal alan yapımı içerisinde bazı incelemeler, faktör analizinin statiksel tekniklerini kullanarak, kişiliğin içerdiği önde gelen bakış açıları olan boydan boya durağan durumlara denen karakteri farz eder. Özellikle Eysenck (1967, 1991) kişiliği 3 majör karaktere indirmiş buna rağmen diğerleri (örn. McCrae ve Costa, 1987) 5 olduğunu varsaymışlardır. Bundan başka faktör olduğunu varsayan diğer yandaşlar vardır (örn, Saucier ve Goldberg, 1998; Raymond Cattell, 1970).

İlgili konuları ara

Yanıtlar