KARAKTERISTIK (türkçe) anlamı
1.
2. 1 . Bir kimse veya nesneye özgü olan (ayırıcı nitelik)
3. tipik
4. 2 . isim
matematik Bir logaritmanın tam birimler anlatan bölümü.
KARAKTERISTIK (türkçe) anlamı
5. bir kimse ya da nesneye özgü olan (ayırıcı nitelik)
6. tipik.bir logaritmanın tam birimler anlatan bölümü.
KARAKTERISTIK (türkçe) ingilizcesi
1. adj. characteristic
2. characteristical
3. typical
4. significative
5. distinctive
6. representative,
KARAKTERISTIK (türkçe) fransızcası
1. caractéristique
KARAKTERISTIK (türkçe) almancası
1. n. Kennzeichen
2. Kennziffer
3. Merkmal
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Karakteristik Empedans

Karakteristik empedans, bir düzgün iletim hattında, yansımasız durumda, hat üzerinde ilerleyen gerilim dalgası ile akım dalgasının genlikleri oranı. Genellikle ile gösterilir.

Karakteristik Fonksiyon

Olasılık kuramı içinde herhangi bir rassal değişken için karekteristik fonksiyon bu değişkenin olasılık dağılımını tüm olarak tanımlar.

Karakteristik Uçuş Hızı

Karakteristik uçuş hızı (aynı zamanda uçuş hızı ya da karakteristik hız), uzay yolculuklarının tanımlayan önemli katsayılarındandır ve uçuşu sonuçlandırmak için gereken toplam hız değişikliğine (manevraların toplamına) denir. Birimi genelde km/sn'dir.

Civilization

''Sid Meier's Civilization'' (''Civ'' ya da ''Civ I'' olarak da bilinir), Sid Meier tarafından 1991 yılında MicroProse için yapılmış bir sıra tabanlı strateji oyunudur. Oyunun amacı yüzyıllarca ayakta kalabilecek bir medeniyet kurmaktır. Oyun M.Ö. 4000 yılında başlar ve yakın ...

Data

Veri (İng. ve Lat.

Dub

Dub köklerini reggae müzikten alan bir Jamaika müziği olarak 1960larda doğmuştur.

Maki

Maki Akdeniz bölgesinin tipik daima yeşil olan bodur çalılardan ibaret bitki örtüsü. Bunlar, bir yandan karakteristik olarak daha yumuşak olup, uçtan köke doğru kuruyan çalılardan, öte yandan tek bir odunsu ana gövdesi olan ağaçlardan farklıdır. Lakin bu konuda kesin bir ...

Mood

Nükleer ve yüksek enerji fiziği (YEF) deneyleri boyut, süreç ve eder bakımlarından çok büyük ölçeklidir. Bu dev sistemler, bünyelerinde bulunan alt dedektör sistemlerinden gelen veriyi uygun bir biçimde kalıcı veri saklama birimlerine kaydederler.

Pick

Pick şu anlamlara gelebilir:

Solvent

Çözücü bir katıyı, sıvıyı ya da gaz çözünen maddeyi çözerek çözelti oluşturan sıvı ya da gaz maddedir. Günlük hayatta en yaygın çözücü sudur.

Toga

Toga, yaklaşık altı metre uzunluğundaki bir kuşağın vücuda belirli bir yöntemle sarılmasıyla (dolanmasıyla) elde edilen ve genellikle bir tunik üzerine giyilen Antik Roma'nın en karakteristik giysisi. Toga istisnasız yünden ve içine giyilen tunik de genellikle ketenden yapılırdı.