KARAKTERSIZ (türkçe) anlamı
1. Karakteri kötü olan:
Halbuki oğlu hodkam
2. müsrif
3. tembel
karaktersiz bir serseriydi.- Ö. Seyfettin.
KARAKTERSIZ (türkçe) anlamı
4. karakteri kötü olan.
KARAKTERSIZ (türkçe) ingilizcesi
1. adj. characterless
2. fiberless
3. dishonest
4. slight
5. wishy-washy
6. worthless
KARAKTERSIZ (türkçe) almancası
1. adj. charakterlos
2. gesinnungslos
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Karakter

Karakter Bir şey üzerinde değişmeden kalan izler, bir şeyi benzerlerinden ayırmaya yarayan temel hususiyet, üstün manevi özellik, bir nesnenin ayırıcı özelliği. Fransızcadan gelen kelime; huy, mizac, seciye yerine de kullanılır. Genel olarak, bir nesnenin yapısını, diğer ...