Karakurum Dağları

Karakurum Dağları Himalayaların doğusunda Keşmir bölgesindeki yüksek dağlar. Kuzeybatı-güneydoğu istikametinde uzanır. Bu istikamette uzunluğu 500 km kadardır. Güneybatıdan İndüs Vadisi, kuzeydoğudan ise Varkent Nehri ve Sakidulla Yaylası ile çevrilidir.

Dağ kütlesinin büyük bir bölümü buzlarla kaplıdır. Birçok yerine tırmanılması imkansız olduğu gibi, dağ çok nadir geçit verir. En önemli geçit Leh şehri ile Sakidülla şehirlerini birbirine bağlayan Karakurum Geçididir (5575 m). İkinci

Karakurum Dağları

Karakurum Dağları Himalayaların doğusunda Keşmir bölgesindeki yüksek dağlar. Kuzeybatı-güneydoğu istikametinde uzanır. Bu istikamette uzunluğu 500 km kadardır. Güneybatıdan İndüs Vadisi, kuzeydoğudan ise Varkent Nehri ve Sakidulla Yaylası ile çevrilidir.

Dağ kütlesinin büyük bir bölümü buzlarla kaplıdır. Birçok yerine tırmanılması imkansız olduğu gibi, dağ çok nadir geçit verir. En önemli geçit Leh şehri ile Sakidülla şehirlerini birbirine bağlayan Karakurum Geçididir (5575 m). İkinci geçit ise Khunjerab Geçidi (4934 m)dir. Bu geçitler dışındaki yerlerden dağı aşmak çok zordur. Himalayalarda bulunan Everest Tepesinden sonra dünyanın ikinci yüksek noktası olan Golwin Austen (8611 m) Tepesi buradadır.

Dağlar çok yüksek ve buzlarla kaplı olduğundan bitki yetiştirilmesine müsait değildir. Dağların yüksek bölgelerinde çok sert bir iklim hüküm sürer. Dağ eteklerinde ise normal kara iklimi görülür. Dağlar maden bakımından çok fakir olduğu gibi hayvana da az rastlanır.
Dünyanın ikinci yüksek dağının ismi Goldwin austin değil, K2 dir. Eteğinde bulunan bir buzula Goldwin austin'in ismi verilmiştir.

Yanıtlar