Karaman Eyaleti

Karaman Eyaleti veya Karaman Beylerbeyliği, 1397-1402 ve 1470'de Konya merkez olmak üzere kurulan Osmanlı Devleti eyaleti.

Karaman Eyaleti

Karaman Eyaleti veya Karaman Beylerbeyliği, 1397-1402 ve 1470'de Konya merkez olmak üzere kurulan Osmanlı Devleti eyaleti. ==Tarihi== Karaman Beylerbeyliği'nin, 17. yüzyıldaki kapladığı alan 78.518 km2 idi. Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti idari yapısına göre 5 ili kapsamaktaydı. Bunlar; Konya, Niğde, Kayseri, Nevşehir ve Kırşehir'dir. Eyalet 7 sancağa bölünmüştür. Bunlar, Konya, Niğde, Kayseri, Aksaray, Akşehir, Beyşehri ve Kırşehri'dir. 1864 yılında kabul edilen Teşkil-i Vilayet Nizamnamesi ile adı Konya Vilayeti olmuştur.

Sancakları

} }

Yanıtlar