Karamanoğulları

Karamanoğulları 13. yüzyılda, Konya ve civarında hüküm süren, 1487 senesine kadar devam eden büyük Türk beyliğine verilen isim. Karaman aşireti, Oğuzlar'ın Avşar boyuna mensuptur.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Karamanoğulları ilgili konular

 • Selçuklu

  1. Selçuklular : Türklerin Orta Asyadan Anadolu'ya göçleri sırasında kurdukları iki ayrı devletin adı. 2. Selçuklu, Konya : Konya'nı
 • Anadolu beylikleri

  Anadolu Beylikleri, Türklerin 1071’deki Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kurdukları devletlerdir. Bu savaşın hemen ardından, özell
 • Uşak tarihi

  Uşak ve çevresi çok eski çağlarda iskân edilmiştir. M.Ö.
 • Konya tarihi

  Konya çok eski bir yerleşim merkezidir. M.Ö.
 • Selçuklu Türkleri

  Selçuklular (Farsça سلجوقیان Selcukiyan; Arapça سلاجقة Selâcıka), kökeni Oğuz Türkleri'nin büyük bir kolu olan Kınık boyu id
 • Tavaif-i Müluk

  Tavaif-i Müluk Endülüs ve Anadolu'da kurulan Müslüman şehir ve bölge devletlerinin adı. Tavaif-i Müluk, Osmanlıca bir terkip olup, beyler to
 • Selçuklu, Konya

  Selçuklu, Konya iline bağlı merkez ilçedir. Konya’nın kuzeyinde yer alan Selçuklu, Sarayönü, Kadınhanı, Derbent, Altınekin, Meram ve Kara
 • Çeltik, Konya

  Çeltik, Konya ilinin bir ilçesidir. Konya iline uzaklığı 220 km olup Türkiye`de iline en uzak ilçe konumunda bulunmaktadır.
 • Canikoğulları

  Canikoğulları, Anadolu Selçuklu Devleti`nin çökmesi ve dağılmasıyla başlayan Anadolu Beylikleri döneminde Anadolu`da kurulmuş bir Türk bey
 • Konya (şehir)

  Konya, Türkiye'nin yüz ölçümü bakımından en büyük ili ve en kalabalık yedinci şehri. 31 ilçeden oluşan Konya'da TÜİK'in 2013 verilerin
Karamanoğulları
Karamanoğulları