Karar verme, zihinsel süreçlerin (bilişsel (kognitif) süreç) sonucunda, çeşitli alternatifler arasında birinin seçilmesi süreci. Her karar verme süreci, nihai bir karar ile sonuçlanır.

Karar-verme süreçleri

Karar-verme süreçleri ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Karar verme

Yanıtlar