Karar Verme

Kısaca: Karar verme, zihinsel süreçlerin (bilişsel (kognitif) süreç) sonucunda, çeşitli alternatifler arasında birinin seçilmesi süreci. Her karar verme süreci, nihai bir karar ile sonuçlanır. ...devamı ☟

Karar verme, zihinsel süreçlerin (bilişsel süreç) sonucunda, çeşitli alternatifler arasında birinin seçilmesi süreci. Her karar verme süreci, nihai bir karar ile sonuçlanır.} Sonuç, bir eylem veya seçilen bir fikir olabilir. İnsanlarda karar verme koşulları, çeşitli açılardan araştırma konusu olmuştur. Psikolojik açıdan, bireysel kararları kişinin sahip olduğu ve istediği değerler çerçevesinde incelemek gerekir. Bilişsel açıdan, karar verme sürecinin, çevre ile etkileşimlerin entegre olarak sürekli bir süreç olarak incelenmesi gerekir. Normatif bakış açısından, bireysel kararların analizi karar vermenin mantığına odaklanır, ve nihai karara götüren mantık ve sabit seçimler incelenir.} __NOTOC__ Ayrıca bakınız *Karar teorisi *Oyun kuramı *Risk yönetimi *Risk *Bilişsel şema *Bilişsel alan *Bilişsel bilim

Kaynaklar

}

İleri okumalar

* Facione, P. and Facione, N., Thinking and Reasoning in Human Decision Making, The California Academic Press / Insight Assessment, 2007 * Plous, S. The Psychology of Judgement and Decision Making New York: McGraw-Hill, 1993 * Ullman, D. G., Making Robust Decisions Trafford, 2006 * Levin, Mark Sh., Composite Systems Decisions, New York: Springer, 2006.

Kaynaklar

Vikipedi

karar verme

Türkçe karar verme kelimelerinin Almanca karşılığı.
n. Beurteilung

Ramazan - 1 yıl önce
Erhaba Hocam Bilimsel açıdan karar vermek nedir

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Karar verme
2 yıl önce

 Her karar verme işlemi bir hareketle sonuçlansın veya sonuçlanmasın, mutlaka nihai bir seçim ortaya koyar. Tanımlamak gerekirse, karar verme, karar verenin...

Karar teorisi
2 yıl önce

Karar teorisi (ing.:Decision theory) matematik ve istatistikte; değerlerin, belirsizlikler ve diğer konularla ilgili tespiti ile bir karar verme ve elde...

Karar destek sistemi
2 yıl önce

Bir karar destek sistemi (KDS, karar verme yazılımı olarak da bilinir - DMS), iş veya kurumsal karar verme faaliyetlerini destekleyen, genellikle sıralama...

özerklik
2 yıl önce

Özerklik ya da otonomi, başka bir kişi ya da durumdan bağımsız karar verme, kendi kendini yönetebilme yetisi. Yunanca'dan gelen "auto" (öz, kendi kendine)...

Anarşist hukuk
4 yıl önce

Anarşist hukuk, anarşist bir toplumda gerekli olabilecek olan karar verme ve uygulama ile ilgili normlardan oluşan teorik bir yapıdır. Bugün hukuk tanımının...

Mekansal Bilişim
5 yıl önce

Informatics)'; Arazide veri toplamadan, internet portalda uygulamalara ve karar-verme süreçlerine kadar olan tüm aşamalarda mekansal birlikte işlerliği, entegrasyonu...

Mekansal Bilişim, Taslak, İnternet
Gereksinim yönetimi
5 yıl önce

tanımlama, sağlama, belgeleme, analiz etme, takip etme, öncelik verme, gereksinimlere karar verme ve daha sonra değişimi kontrol etme ve ilgili taraflarla iletişim...

Bilgi sistemi
2 yıl önce

karşılaştırılarak oluşturulur. Bilgi sistemleri, planlama, kontrol, analiz ve karar verme için bilgi toplama, muhafaza ve yayma amacıyla birlikte çalışan ve birbiriyle...