Karar teorisi (ing.:Decision theory) matematik ve istatistikte; değerlerin, belirsizlikler ve diğer konularla ilgili tespiti ile bir karar verme ve elde edilen optimum karar ile ilgilenir.

Karar verme teorisi

Karar verme teorisi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Karar teorisi

Yanıtlar