Karay��Lan (Dizi)

Karay Türkleri

Karadeniz havzasında kuzey ve kuzeydoğu merkezli bir Türk devleti (imparatorluğu) kuran Hazarlar`da "Gök Tanrı" inancının yanı sıra Müslümanlık, İsevilik ve Musevilik de vardır. Karay Türkleri Musevi hazarların günümüze gelen hatıralarıdır. Haza...

Karaylar

Karay Kara'ya mensup olan demektir ve sonundaki Arapça aidiyet "i"si Türkçe ses uyumuna göre düşüp "y" olmuştur. Karaylar, İbranice'de çoğul takısı "im" getirilerek Karaim şeklinde telaffuz edilir; Karaylar ; Litvanya, Kırım, batı Ukrayna, Polonya, ABD il...

Dan Bălan

Dizi

Dizi, bir sıralı listedir. Bir küme gibi, ögelerden (bazen eleman veya terim de denir) oluşur.

Şahnaz Çakıralp

Şahnaz Çakıralp   (d. 1 Ekim 1975 - İstanbul) Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu.

Las Vegas (dizi)

Laterano Antlaşması

Laterano Antlaşması, 1929 Laterano Paktı olarak da bilinir, İtalya`yla Vatikan arasında 1929`dan 1985`e değin yürürlükte kalan antlaşma, İtalyan hükümeti adına Benito Mussolini`nin, papalık adına da Dışişleri Bakanı Kardinal Pietro Gasparri`nin imzaladığı...

Patti Lateranensi

Karay dili

Karayca veya Karay Türkçesi Türk lehçelerinin Kıpçak öbeğine ait bir lehçedir. Kırım Tatarcasına yakındır.

Dizi algoritması