Karbokatyon

Karbokatyonları kanıtlamak için yapılan deneylerde sonucunda Karbokatyonların BF3 gibi üçgen düzlem yapısında olduklarını göstermektedir. Karbokatyonun merkezinde bulunan karbonun elektron eksikliği vardır çünkü son yörüngesinde sadece altı elektron vardır. Bunu da ya hidrojenlerle ya da alkil gruplarıyla sigma bağları yapmak üzere kullanmıştır. Bu da p orbitalin elektronca boş olduğu anlamına gelmektedir.
Yapılan deneyler sonucunda karbokatyonun kararlığı yapısında bulundurduğu alkil grupların sayılsıyla doğru orantılı olarak artığı gözlenmiştir. Yani yapısında üç alkil grubu bulunduran bir karbokatyon yapısında sadece bir tane ya da iki tane alkil grubu bulunduran karbokatyondan daha kararlıdır.

Karbokatyonların kararlığını yük taşıyan bir sistem, yük dağıldığı veya kendi aralarında paylaşıldığı zaman daha kararlı kılınır, diyen fizik kuralıyla da açıklanabilir. Burada alkil grupları hidrojenle karşılaştırıldığı zaman, alkil grupları elektron vericidirler. Bu da bu anlama gelmektedir, alkil gruplarının elektron yoğunluğu artı yüke doğru kaydıracakları demektir. Diğer bir deyişle alkil grupları artı yükün bir kısmını kendi üzerlerine alarak artı yükünü dağıtırlar ve böylelikle karbokatyonun kararlığını artırmış olurlar. Bu yüzden karbokatyona bağlı alkil gruplarının sayısı artıkça karbokatyonunda kararlılığı artmaktadır.

Kaynak:

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.