Karboksilat

Kısaca: Karboksilik asitler karboksil grubu olan organik asitlerdir, -C(=O)OH formülüne sahiptirler, bu genelde -COOH veya CO2H olarak da yazılır. Karboksilik asitler Bronsted asitleridir, yani proton vericileridir. ...devamı ☟

Karboksilat
Karboksilat

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Prolin
3 yıl önce

ketoglutarat üzerinden olur. Prolin dehidrogenaz ile prolin 5-karboksilat sentezlenir. Prolin 5-karboksilattan glutamat semialdehit dehidrogenaz ile glutamat oluşur...

Prolin, Amin, Aminoasit, Glisin, IUPAC, Karbon, Nitrojen, Protein, İdrar, Ketoglutarat, Hidroksiprolin
Ester
3 yıl önce

-OH grubu olan bu tür asitlere oksijen asidi denir. En yaygın esterler karboksilat esterlerdir, bunlarda söz konusu asit bir karboksilik asittir. Örneğin...

Karboksilik asit
3 yıl önce

yani proton vericileridir. Karboksilik asitlerin tuz ve anyonlarına karboksilat denir. Karboksilik asitler, esterlerle fonsiyonel grup izomeridirler...

Karboksilik asit, Akrilik asit, Aldehit, Alkil, Alkol, Amid, Amin, Amino asitler, Anyon, Asetik asit, Benzen
Sabun
3 yıl önce

hidrofobi özelliğine sahip hidrokarbon zincirine ve hidrofili özelliği olan karboksilat grubuna borçludurlar. Sabun suda tam çözülmez bilakis misel denen yapılar...

Sabun, Alüminyum, Atom, Bakır, Balina, Banyo, Baryum, Boya, Deterjan, Gliserin, Hidrojen
Amin (kimya)
3 yıl önce

Aminler bazik oldukları için karboksilik asitleri nötürleştirip amonyum karboksilat tuzları oluştururlar. 200 °C'de ısıtılınca birincil ve ikincil tuzlar...

Metilasyon
3 yıl önce

metil triflat veya metil fluorosulfonat (sihirli metil). Örneğin bir karboksilat, oksijen üzerinde metillenip bir metil ester verir. Bir alkoksit tuz...

Protein birincil yapısı
3 yıl önce

protein hücre zarına sabitlenir. Bir polipeptit zincirin C-ucundaki karboksilat grubu da değişime uğrayabilir. Örneğin, amidasyon (Şekle bakınız) C-uçtaki...

Böcek ilacı
3 yıl önce

İnsektisit veya böcek ilacı, böceklere karşı kullanılan bir çeşit pestisittir. Bunlar sırasıyla böceklerin yumurta ve larvalarına karşı kullanılan ovisid...