Karboksili Asitler

Kısaca: Karboksili Asitler Karboksil (-COOH) grubu ihtiva eden organik bileşikler sınıfı. RCOOH şeklinde tamamlanmış olarak gösterilen formülde R’nin yerinde bir hidrojen atomu veya bir alkil bulunabilir. Mesela R’nin yerinde H bulunursa formik asit (HCOOH), CH3 olursa asetik asit (CH3COOH) teşekkül eder. Karboksilli asitler tabii halde bulunabildikleri gibi sentetik yollarla da üretilebilirler. Endüstride geniş bir kullanım sahasına sahiptirler. Karboksilli asitlerin en mühim türevleri esterl ...devamı ☟

Karboksili Asitler Karboksil (-COOH) grubu ihtiva eden organik bileşikler sınıfı. RCOOH şeklinde tamamlanmış olarak gösterilen formülde R’nin yerinde bir hidrojen atomu veya bir alkil bulunabilir. Mesela R’nin yerinde H bulunursa formik asit (HCOOH), CH3 olursa asetik asit (CH3COOH) teşekkül eder. Karboksilli asitler tabii halde bulunabildikleri gibi sentetik yollarla da üretilebilirler. Endüstride geniş bir kullanım sahasına sahiptirler.

Karboksilli asitlerin en mühim türevleri esterleridir. Asitlerin alkollerle reaksiyonundan bir su molekülü ayrılarak ester oluşur. Mesela endüstride bir çözücü olarak geniş bir kullanma alanı bulunan etil asetat, asetik asitle etil alkolün esterleşme reaksiyonu neticesinde meydana gelir:

Karboksil (-COOH) grubu ihtiva eden organik bileşikler sınıfı. RCOOH şeklinde tamamlanmış olarak gösterilen formülde R’nin yerinde bir hidrojen atomu veya bir alkil bulunabilir. Mesela R’nin yerinde H bulunursa formik asit (HCOOH), CH3 olursa asetik asit (CH3COOH) teşekkül eder. Karboksilli asitler tabii halde bulunabildikleri gibi sentetik yollarla da üretilebilirler. Endüstride geniş bir kullanım sahasına sahiptirler.

Karboksilli asitlerin en mühim türevleri esterleridir. Asitlerin alkollerle reaksiyonundan bir su molekülü ayrılarak ester oluşur. Mesela endüstride bir çözücü olarak geniş bir kullanma alanı bulunan etil asetat, asetik asitle etil alkolün esterleşme reaksiyonu neticesinde meydana gelir:

CH3COOH+CH3-CH2-OHÆCH3-COO-CH2-CH3+H2O.

Karboksilli asitlerin tepkimeye girdiği bileşiklerin gruplarına göre endüstriyel ehemmiyet taşıyan anhidritler, halojenürler ve amitler gibi diğer karboksilli asit türevleri elde edilir.

Tabii halde bulunan karboksilli asitlerden en mühimlerinden biri yağ asitleridir. Yağ asitlerinin esterleşmesiyle sabun elde edilir. Süt ve süt ürünlerinde bulunan laktik asit ve turunçgillerde bulunan sitrik asit gibi karboksilli asitler canlı hücrelerinin önemli metabolizma ürünleridir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Karboksilik asit
3 ay önce

Karboksilik asitler karboksil grubu olan organik asitlerdir, -C(=O)OH formülüne sahiptirler, bu genelde -COOH veya CO2H olarak da yazılır. Karboksilik asitler Bronsted...

Karboksilik asit, Akrilik asit, Aldehit, Alkil, Alkol, Amid, Amin, Amino asitler, Anyon, Asetik asit, Benzen
Amino asit
3 ay önce

asitler (bazı kaynaklardaki yazılışıyla aminoasitler), proteinleri oluşturan temel yapı taşlarıdır. Kimyada bir aminoasit hem amin hem de karboksil fonksiyonel...

Aminoasit, Alanin, Biyokimya, MRNA, Melanin, Protein, Ribozom, Serotonin, Taslak, Translasyon, Katekolamin
Oksalik asit
3 ay önce

bağlı iki karboksil kökünden oluşur. Birçok bitkisel kaynakta (kuzukulağı, domates, ıbak, vb.) içerik olarak bu organik asit bulunur. Asit olması ortamdaki...

Kimya, asitler, asit, periyodik tablo
Dikarboksilik asit
3 ay önce

Dikarboksilik asitler naylon ve polietilen tereftalat gibi kopolimerler hazırlamak için kullanılırlar. Genelde dikarboksilik asitler monokarboksilik asitlerle aynı...

Dikarboksilik asit, Aldehit, Alkan, Alken, Fonksiyonel grup, Karboksilik asit, Naylon, Organik bileşik, Polietilen tereftalat, Adipik asit, Glutarik asit
Proteaz
3 ay önce

proteazın katalitik sistein veya treonin amino asitinin veya bir su molekülünün peptidteki karboksil (C=O) grubuyla nükleofil yer değiştirme tepkimesi...

Proteaz, Biyokimya, Enzim, Hücre biyolojisi, Protein, Taslak
Salisilik asit
3 ay önce

Salisilik asit (SA), OH grubunun karboksil grubuna orto olduğu halidir. C6H4 (OH)CO2H kimyasal formülüne sahiptir. Salisilik asit renksiz ve kristal yapıda...

Aspirin, 10 Ağustos, 1763, 1897, 1971, 1982, 1985, 1988, 1996, 1998, 8 ޞubat
Protein
3 ay önce

amino asitler esansiyel amino asitler olarak bilinir (bu terim sıkça insanlar için gerekli olanları kastetmek için kullanılır). Eğer bir amino asit ortamda...

Protein, 1838, 1926, 1958, 1962, ATP, Akciğer, Alanin, Albümin, Alem, Amfibi, Biyoloji, Hücre, Canlı
Peptit bağı
3 ay önce

birbirine bağlanmış amino asitlerin doğrusal dizinleridir. Peptid bağı bir aa’in α- amino grubuyla diğer bir aa’in α-karboksil grubu arasında meydana gelen...