Karbonil

karbonil

Birleşme değeri 2 olan karbonmonoksit.

karbonil

Türkçe karbonil kelimesinin İngilizce karşılığı.
carbonyl

karbonil

bileşme değeri 2 olan karbonmonoksite verilen ad.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.