karbonil

bileşme değeri 2 olan karbonmonoksite verilen ad.

karbonil

Birleşme değeri 2 olan karbonmonoksit.

karbonil

Türkçe karbonil kelimesinin İngilizce karşılığı.
carbonyl

Yanıtlar