Karbonil Grubu

Kısaca: Karbonil bileşikleri ve önemi ...devamı ☟Karbonil grubu, bir oksijen atomuna çift bağla, öbür iki bileşim grubunaysa tek bağla bağlanan bir karbon atomunun oluşturduğu grup.

Karbonil grubu, genellikle "karbonil bileşikleri" diye adlandırılan aldehit ve keton moleküllerinin ayırıcı yapısal özelliğidir.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Aldoz
7 ay önce

izomerize edilir. Keton, ortasında karbonil grubu bulundurmasıyla aldozdan ayrılır. Hâlbuki aldozların karbonil grupları, karbon zincirinin sonundadır. Bu...

Aldehit
7 ay önce

Aldehitler, yapılarında karbonil grubu bulunan organik bileşiklerden, karbonil grubuna bir hidrojenin bağlı olduğu bileşiklerdir. Aldehitler genel olarak...

Aldehitler, Alkol, Antiseptik, Bileşik, Formaldehit, Glikoz, Hidrojen, Karbonil grubu, Kimya, Steroit, Taslak
Amit
7 ay önce

anlamıyla amit, bir azot atomuna (N) bağlı bir karbonil grubu bulunduran bir organik fonksiyonel grup, veya bu gruba sahip bir bileşiktir. - İkinci anlamıyla...

Hidroksil
7 ay önce

bir karbonil grubuna bağlanmış bir hidroksil grubu (C=O), bir karboksil grubu (C(O)OH) meydana getirir. Bu bir karboksilik asidin tanımlayıcı grubudur. Eğer...

Hidroksil, Kimya, Taslak
Keton
7 ay önce

organik fonksiyonel grubun ve bu grubu içeren bileşiklerin genel adıdır. Merkezdeki karbon atomuna çift bağla bağlanmış bir oksijen (karbonil) ve aynı karbona...

Keton, Aseton, Karbon, Kimya, Organik, Taslak, Aromatik, Alifatik, Karbonil
Ketoz
7 ay önce

moleküldür. Ketozlar, karbonil grupları zincirin sonuna eklenilerek aldozlara izomerize edilebilmektedir. Aşağıdaki tüm ketozlar, 2-keton grubu içermektedir....

Peptit bağı
7 ay önce

nispepten katı ve düzlemseldir. Amino grubunun H i aynı tarafta olmaktan ziyade neredeyse her zaman karbonil grubunun oksijeniyle yapılan çift bağın karşı...

Esterleşme
7 ay önce

gerçekleşirken farklı aşamalar sonucunda gerçekleşmektedir. 1.Basamakta asitin karbonil grubuna ortamdaki katalizörün yardımıyla yapısına bir Hidrojen (H) atomu katılmaktadır...

Esterleşme, Alkol, Karboksil grubu, Kimya, Taslak, Yağ asitleri, Hidroksil grubu