Kardinalite

karmaşık sayı

Matematikte karmaşık sayı, bir gerçel bir de sanal kısımdan oluşan bir nesnedir. Karmaşık sayılar şu biçimde gösterilirler

Cantor Paradoksu

Cantor, tamsayılar kümesinin kardinalitesinin reel sayılar kümesinin kardinalitesinden büyük olduğunu, paradokslu olarak söyleyecek olursak, reel sayılar sonsuz kümesinin, tamsayılar sonsuz kümesinden büyük olduğunu ispat etmiştir.

Kardinal sayı

Matematikte kardinal sayılar veya kısaca kardinaller bir kümenin kardinalitesi olarak bilinen büyüklüğünü göstermek için kullanılan sayılardır. Sonlu kümelerde kardinalite kümenin eleman sayısını gösteren doğal bir sayıdır. Sonsuz kümelerin eleman sayısın...

Nicel sayı

Matematikte, kardinal sayılar ya da nicel sayılar, kısaca kardinaller; bir kümenin kardinalitesi ya da nicesi olarak bilinen büyüklüğünü göstermek için kullanılan sayılardır. Sonlu kümelerde kardinalite, kümenin öğe sayısını gösteren doğal bir sayıdır. So...

Cantor teoremi

Cantor teoremi, kümeler teorisinin başlıca teoremlerindendir. Teorem; boş olmayan herhangi bir ''X'' kümesinin kuvvet kümesinin kardinalitesinin, ''X'' kümesinin kardinalitesinden büyük olduğunu söyler. ''P(X)'' ile kuvvet kümesi gösterilirse, teoreme gör...